× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Wanneer vasten jullie eigenlijk? (980)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar verdeelt zijn afbeelding in drie delen. Rechts zien we drie mannen die zich richten tot de drie mannen die in het midden gezeten zijn. Dat zij - in tegenstelling tot de drie rechts - Jezusleerlingen zijn, blijkt niet alleen uit het feit dat boven hun hoofd het woord ‘apostoli’ (‘apostelen’) geschreven staat. We kunnen het ook zien aan hun blote voeten; in de middeleeuwse kunst zinnebeeld van het volgen van Jezus. Links zien we Jezus, herkenbaar aan zijn kruisnimbus en aan het gebaar dat Hij maakt met zijn rechterhand: het gebaar van zegen en goddelijk onderricht.
De drie mannen rechts zijn leerlingen van Johannes de Doper. Net als Jezus en zijn drie leerlingen zijn ze uiterst rijk gekleed: een purperkleurige mantel over een wit ondergewaad. Allemaal mensen van aanzien. We zijn getuige van een onderhoud op hoog niveau. Het gaat dan ook over de vraag op welke manier God het beste gediend wordt. Aan de blikrichting van de drie rechts kunnen we aflezen dat zij zich over de hoofden van de leerlingen heen wenden tot Jezus. Maar de voorste wijst met zijn hand in de richting van Jezus’ leerlingen. Geheel in overeenstemming met het evangelieverhaal. De drie rechts stellen Jezus de vraag: ‘Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet?’
Dat de vraagstellers zelf vasten is op de afbeelding niet herkenbaar gemaakt. Ook niet dat de middelste drie níet vasten. Al lijkt het erop dat de middelste iets naar zijn mond brengt? Wat we wél zien is dat de drie in het midden zijn gezeten, op een rijke bank, terwijl de drie rechts staan. Over de knieën van de drie in het midden ligt een kleed, bezet met edelstenen. Twee van hen kijken in de richting van de vragenstellers. De meest linkse kijkt op naar Jezus; dat is Petrus, herkenbaar aan zijn rond geschoren witte haar en baard.
Jezus troont hoger dan zijn drie leerlingen. Bovendien zit hij nog op een koninklijk kussen. Achter Hem verrijst een tempeltje. Dat moet ons naast zijn handgebaar duidelijk maken dat Hij Gods woord spreekt.
Over de hoofden van zijn leerlingen heen antwoordt Hij: ‘De vrienden van de bruidegom kunnen toch niet bedroefd zijn, zolang de bruidegom bij hen is? Zij zullen vasten, als de bruidegom van hen is weggenomen.’ Opvallend, Jezus associeert ‘vasten’ met bedroefd zijn. En wel bedroefd zijn om iets dat er niet is. Of zelfs om iemand die er niet is. Hij vergelijkt zichzelf met de bruidegom; zijn apostelen zijn de vrienden van de bruidegom.

Zo staan daar tegenover elkaar twee groepen van gelovigen, allebei gehuld in rijk purper: twee tradities. De ene groep heeft de bruidegom, en dat is genieten: bepaald géén vasten. De andere groep heeft de bruidegom niet, en dát is vasten.
Tot welke groep behoor ik op dit moment?

[ca 0980, handschriftverluchting, Egbertcodex. Duitsland, Trier, Stadtbibliothek. Dries van den Akker s.j./2013.01.11]

Verwijzingen
Matteus 09,14-17: -
Markus 02,18-22: Jaar B door het jaar 08e zo
Lukas 05,33-39: -
Vrijdag na Aswoensdag
Door het Jaar 02e week ma
Door het Jaar 13e week za
Door het Jaar 22e week vr

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties