× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
Tegen de FarizeeŽn (1604)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

mi_1 

Een jeugdige Jezus in gesprek met de geleerden van zijn tijd. Aan het gebaar dat zij met hun vingers maken, kunnen wij aflezen dat zij met elkaar in discussie zijn. Punt voor punt lopen zij elkaars redenering na om aan te tonen wat in hun ogen wel en niet juist is. De beide geleerden hebben een eerbiedwaardig uiterlijk; ze hebben een baard, dragen lange gewaden van dure snit; hun hoofddeksel duidt erop dat zij afgestudeerd zijn aan de universiteit: ze mogen zich Ďmeesterí noemen. Beiden omklemmen - bijna krampachtig - met de linkerhand een boekrol: de Heilige Schrift, de Tora, waarop zij zich beroepen.

Jezus draagt een eenvoudig lang gewaad. Van Johannes (19,23) weten we dat het geen naad vertoonde, maar geweven was uit ťťn stuk. Dat was opvallend, want wetsgetrouwe personen droegen in Jezusí tijd altijd een gewaad met een naad erin. Dan konden ze, als dat zo uitkwam, het theatrale gebaar maken van het scheuren der kleding. Daarmee nam je afstand van datgene wat zich aan je voordeed. Zo zal straks de Hogepriester zijn kleren scheuren, als Jezus toegeeft dat Hij de Zoon van God is (Markus 14,63). Welnu, Jezus had zoín naad niet in zijn kleed. Hij scheurde zijn kleren niet. Hij nam geen afstand van wat fout was in zijn ogen, maar was uit op vergeving. Dat was dus anders dan bij zijn opponenten. Maar het was in overeenstemming met wat Hij van het begin af aan preekte: ĎBekeert u. Ga anders denken. Hanteer de Wet niet om anderen te be- of veroordelen, maar om eruit te leren dat God genade, liefde en barmhartigheid is, voor u en - liefst via u - voor alle mensen.í

Opvallend: de drie kijken elkaar niet aan. De beide geleerden hebben hun blik neergeslagen, evenals Jezus. Ieder in zijn eigen wereld. Er wordt geen brug geslagen. De boodschap van liefde bereikt hun zo te zien niet. Straks zal Jezus huilen over Jeruzalem, omdat het de tijd niet heeft onderkend, waarin met barmhartigheid op haar werd neergezien (Lukas 19,41-44).

mi_2 

Deze afbeelding maakt deel uit van een zogeheten Calvaire, een beeldhouwwerk waar rond Jezusí kruisdood een aantal taferelen uit zijn leven - met name zijn lijden en opstanding - bijeen zijn gebracht. Kijken we, waar de kunstenaar onze afbeelding plaatst, dan vinden we haar terug aan de voet van de paal waaraan de boze moordenaar hangt die met Jezus gekruisigd was, de medegekruisigde die zich van Jezus afwendt en wiens ziel door de duivel in ontvangst wordt genomen. Toeval, die plaatsing?

Is het dan ook toeval dat rechts van ons tafereel (van ons uit gezien dus links) Jezusí opstanding staat uitgebeeld en andere kant (links van ons tafereel; van ons uit gezien rechts) de verrezen Jezus met de zojuist bevrijde zielen van Adam en Eva uit de onderwereld aan de hand? Ons tafereel is dus gevat in twee opstandingstaferelen. Alsof de kunstenaar toch altijd nog de hoop heeft dat Gods genade ooit ook tot de zielen van deze twee zelfverzekerde, aan zichzelf genoeg hebbende zielen weet door te dringen en voor zijn liefde te winnen.

[1604, steensculptuur. Frankrijk, Bretagne, Plougastel, Calvaire. Dries van den Akker s.j./2013.02.06]

Verwijzingen
Matteus 23,01-39: Jaar A door het jaar 31e zo
Markus 12,38-40: Jaar B door het jaar 32e zo
Lukas 11,42-53: -
Lukas 16,14-15: -
Veertigdagentijd 02e week di
Door het Jaar 09e week za
Door het Jaar 20e week za
Door het Jaar 21e week ma, di, wo
Door het Jaar 28e week wo, do
Door het Jaar 31e week za
*
Johannes 08,12-57: Veertigdagentijd 05e week ma, di, wo, do

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties