× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Genezing lamme (1320)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

In de driehoekige zwik van een gewelf heeft de kunstenaar de ruimte benut om de genezing van de lamme uit te beelden. Jezus had tegen hem gezegd: ‘Sta op, neem je bed op en loop.’ We zien hoe de man het houten staketsel van zijn bed op zijn rug heeft genomen, en met touwen rond zijn borst heeft bevestigd. Boven hem staat geschreven dat het wel degelijk gaat om de man die van zijn verlamming is genezen. Niet te geloven. Dat moet een krachtige genezing geweest zijn, als hij nu in staat is niet alleen te lopen, maar ook zo’n last op zijn schouders te nemen. Sterker, hij moet er ook nog mee omhoog klimmen. Alsof hij uit een diep dal tevoorschijn komt. Het zwarte gat in het plafond waar doorheen ooit een touw of lamp heeft gezeten versterkt nog die indruk. Zo klimmen op andere afbeeldingen de doden omhoog uit de onderwereld, wanneer ze door Jezus bij de hand worden genomen. Jezus zelf is hier op de afbeelding niet zichtbaar. Hoeft ook niet. We kunnen zijn aanwezigheid aflezen uit de kracht die deze genezene ten toon spreidt.

Kijkend naar deze man keer ik in tot mijzelf en vraag mij af, of mij ooit zulk een kracht of genezing gegeven werd.

De man kijkt om naar twee gestalten achter hem. De twee hebben een eerbiedwaardig uiterlijk: witte haren en baard; verzorgde kleding, zeker als je die vergelijkt met het eenvoudige tuniekje van de genezene. Maar de twee kijken bepaald niet vriendelijk. Het zijn joden die tot de genezene zeggen: ‘Het is sabbat, je mag je bed niet dragen.’ Naar de letter van de wet genomen hebben ze gelijk. Maar naar de bedoeling van de Wet niet. Want intussen staan ze klaar om een medemens te be-, of sterker nog te ver-oordelen. Ze weten precies wat er niet deugt aan het gedrag van de ander. Maar dat hun houding getuigt van liefdeloosheid en onbarmhartigheid vragen ze zich niet af. Jezus had al eens tegen Nicodemus gezegd dat Hij een andere opvatting had van de Wet: ‘Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar de wereld te redden’ (vgl. Jo.03,17). Wat Hij daarmee bedoelt, heeft Hij zojuist duidelijk gemaakt door de lamme van zijn ziekte verlossen. Destijds geloofde men dat ziekte te wijten was aan de invloed van een boze geest. Welnu, Jezus’ goedheid was sterker dan de boosheid van de ziektegeest. Op welke dag van de week kan dat beter duidelijk gemaakt worden dan op de Dag des Heren, de sabbat! Tegen deze betweteraars zal Jezus dan ook straks zeggen: ‘Mijn Vader is dag en nacht voor ons mensen bezig tot op de dag van vandaag.’ Als het gaat om daden van liefde en het redden van mensen, kent Hij geen rust; ook, zelfs geen sabbatsrust.

Straks zal Paulus in de Brief aan de Galaten (06,02) schrijven: ‘Draagt elkanders lasten. Daarmee zul je de Wet van Christus vervullen.’

Alsof hij deze afbeelding voor ogen had, toen hij die zin opschreef.

[1320, mozaďek. Turkije, Istanbul, Chora. Dries van den Akker s.j./2013.02.09]

Verwijzingen
Johannes 05,01-16: Veertigdagentijd 04e week di
Galaten 06,02: -

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties