× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
Het brood dat voor de kinderen bestemd is... (Hongerdoek, 2013)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

mi_1 

Weer zien we vijf mensen. Jonge mensen in dit geval. Kinderen. Vergeleek Jezus zijn prediking van liefde niet met brood dat voor de kinderen bestemd is? Verschil is dat deze kinderen niet aan tafel zitten, maar op een muurtje. Ze doen zich te goed aan eten en drinken: één kind alleen, twee vriendjes en een meisje met haar broertje of zusje. Opvallend: dat grotere meisje rechts vertoont grote gelijkenis met de Jezus van de afbeelding hierboven. Hoe veel broden hebben ze… wel niet!?

mi_2 

Aan de voeten van de kinderen groeien korenaren in overvloed. Zagen we daarnet dat er zwart binnengeslopen was op de afbeelding, nu is er beginnend groen te zien…

Het tafereel doet denken aan Psalm 72:

Refrein: Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.

1. Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, Hij zal leven,
onvergankelijk, als de zon. Refrein

2. Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal Hij komen en in die dagen
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn. (geen Refrein)

3. Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
een vloed van koren, golvende velden,
een stad rijst op uit een zee van groen. Refrein

4. Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel.
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens. Refrein

Dezelfde witte gloed van Gods aanwezigheid die op de afbeelding hiernaast over de onheilspellende tafel van de rijken hing, hangt nu ook boven deze kinderen.

[Hongerdoek-2013(Stih)-Dui-Misereor. Dries van den Akker s.j./2013.02.28]

Verwijzingen
Matteus 15,26: Jaar A door het jaar 20e zo
Markus 07,27: -
Openbaring 03,20: -
Psalm 72: -
Door het Jaar 05e week do
Door het Jaar 18e week wo
Door het Jaar 33e week di

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties