× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Jezus in gesprek met Schriftgeleerden (14e eeuw)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar toont ons een Jezus in gesprek met zijn joodse tijdgenoten, een jeugdige Jezus. Hij is herkenbaar aan zijn kruisnimbus en de letters ‘hò oon’, de zijnde: ‘Hij die is’, vertaling van de Godsnaam uit de joodse traditie: JHWH: ‘Ik ben…’ Links en rechts van zijn hoofd staat de afkorting van zijn naam IC, Grieks voor IS, inkorting van Jezus; en XP, Grieks voor Chr, afkorting van Christus.
Volgens het opschrift bovenaan bevinden we ons in de zuilengalerij van Salomo. In de tempel te Jeruzalem dus. In de vier evangelies horen we slechts één keer dat Jezus zich daar als leraar bevindt, bij Johannes (10,22-25):

In die tijd werd te Jeruzalem het feest van de tempelwijding gevierd. Het was winter, en Jezus hield zich op in de tempel in de Zuilengalerij van Salomo. De Joden kwamen in een kring om Hem heen staan en zeiden tot Hem: "Hoelang houdt Gij ons nog in spanning? Als Gij de Messias zijt, zegt het ons dan ronduit." Jezus gaf hun ten antwoord: "Ik heb het u gezegd, maar gij gelooft het niet. De werken die Ik in naam van mijn Vader doe, zij leggen getuigenis over Mij af.”

Jezus is gezeten op een krukje met een vorstelijk kussen. Zijn rechterhand maakt het gebaar van goddelijke lering en zegen. Zijn linker zet zijn woorden kracht bij.
Tegenover Hem: zijn joodse gesprekspartners. De voorste zit op zijn hurken en kijkt naar Jezus op. Zou dat er op duiden dat Hij Jezus’ woorden aanneemt? Het gebaar van zijn rechterhand doet eerder vermoeden dat hij tegen Jezus’ woorden ingaat. Bij de man in het rood die achter hem staat, is dat nog veel duidelijker. Zijn naar voren gebogen bovenlijf, zijn nog verder naar voren gestoken hoofd en de hand die op Jezus wijst, spreken van heftige oppositie.
Prachtig is de houding van de staande man in het blauw. Armen stijf over elkaar, en een barse uitdrukking op zijn gezicht. Achter hem: een vrouw. Dat is hoogst ongebruikelijk: een vrouw bij de theologische discussies.
Die laatste twee zijn dan ook geen Schriftgeleerden: het zijn Jezus’ vader en moeder, Jozef en Maria. We kijken naar de terugvinding in de tempel. Jozef heeft straks een flink appeltje te schillen met zijn zoon. Terwijl Maria verdrietig wat op de achtergrond blijft. Drie dagen hebben ze naar Hem gezocht! Volgens de kunstenaar zat de twaalfjarige Jezus dus in de zuilengalerij van Salomo om daar met de Schriftgeleerden te discussiëren. Zelf zal Jezus straks zeggen dat Hij hier bij de dingen van zijn Vader moest zijn.
Lukas is de enige evangelist die dat verhaal vertelt. Hij zegt dat de Schriftgeleerden versteld stonden van de wijsheid van Jezus. Maar op dat moment is er nog geen sprake van dat ze vragen naar zijn Messiasschap. De schilder weet daar al wel van en geeft het aan met de kruisnimbus en de naamletters. Jezus zal in deze zelfde zuilengalerij later aan zijn opponenten zeggen dat ze naar zijn werken moeten kijken. Werken van barmhartigheid. Hoe Hij afgeschreven en vernederde mensen weer zal genezen en oprichten, toekomst geven en nieuw leven. “Wie Mij ziet, ziet de Vader,” zal Hij zeggen.
We zien een jonge man, gedreven discussiërend met zijn geloofsgenoten, onderrichtend, zegenend, die de boosheid van de mensen weerstaat omwille van Gods Woord, wiens gouden glans ons van alle kanten tegemoet straalt. Omwille van de liefde die als een rode kleur het tafereel draagt en overal aanwezig is. Eerder beschermd door de bogen van de tempel dan door zijn familie, hoe zorgzaam ook.

Beantwoordt Jezus inderdaad aan mijn beeld van God, mijn relatie met God?

[14e eeuw, Russisch icoon. (vindplaats?) / Dries van den Akker s.j./2013.03.19]

Verwijzingen
Johannes 10,22-30: Jaar C Pasen 04e zo / Pasen 04e week di
Lukas 02,41-52: Jaar C zo na Kerstmis (Heilige Familie)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties