× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Zalving te BethaniŽ (1000)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Jezus is op bezoek bij Martha, Maria en Lazarus. Kort tevoren had Hij Lazarus opgewekt uit de dood (Johannes 11,01-44).
De kunstenaar maakt van hun huis een schitterend bouwwerk. Op twee ranke zuilen rust een majesteitelijke fries. Daaronder een boogconstructie eveneens gedragen door twee zuilen die - net als de twee buitenste zuilen - onderaan een elegante versmalling vertonen, als waren het menselijke enkels. Binnen de boogconstructie een soort interieur, bestaande uit drie bogen, waarvan de middelste hoger is dan de belendende twee. Boven op de drie bogen een complete tempel. Of misschien wel het hemelse Jeruzalem? In de boognissen zijn drie lampen opgehangen. De middelste iets hoger dan de andere twee.
Onder die middelste boognis heeft de kunstenaar Jezus afgebeeld, bijna tronend. In ieder geval verheven boven de andere aanwezigen. Nauwelijks zichtbaar heeft hij een kruisnimbus rond het hoofd. Links van hem - voor ons rechts - zit een aantal leerlingen. Voorop Petrus, te herkennen aan zijn witte rond geschoren haar en baard. Rechts van Hem wijst Jezus op Martha. In het vorige hoofdstuk had Johannes verteld: ĎJezus hield veel van Martha, haar zuster en van Lazarus.í Volgens het verhaal was het Martha die bediende. Maar hier lijkt het erop alsof zij met lege handen staat.
Beneden op een ligkussen zalft Maria Jezusí voeten die op haar knieŽn rusten. Zij kijkt naar Hem op. Met eerbied en bewondering. Maar misschien ook wel om te zien wat haar gebaar met Hem doet.
Lukas vertelde hoe Jezus ooit bij deze twee vrouwen op bezoek was, dat Martha bediende en Maria werkeloos aan Jezusí voeten zat en naar zijn woorden luisterde. Toen Martha zich daarover beklaagde, had Jezus geantwoord dat Maria het beste deel had gekozen. Het lijkt wel of Johannes hier zijn versie geeft van datzelfde gebeuren. De bedienende Martha - van wie Jezus veel houdt! - staat in wezen met lege handen. Of zijn het biddende handen? Is haar dienstwerk een vorm van gebed? Mariaís eerbiedig luisteren wordt gezien als een zalven van Jezusí voeten. En dat zalven legt Jezus uit als een vooruitlopen op zijn begrafenis. Die zal straks in zulk een haast verlopen dat er geen tijd meer zal zijn om zijn lijk af te leggen en te balsemen. Merkwaardige dissonant in dit irenische gebeuren.
Opvallend is dat hun broer Lazarus niet op de afbeelding is te zien. En hij was nog wel opgewekt uit de dood! Even opvallend is het dat de beide vrouwen wel een heiligenkransje hebben meegekregen, en de apostelen niet.

Kijkend naar beide vrouwen vraag ik mij af hoe ik Christus zou ontvangen, als Hij bij mij op bezoek zou komen.

[ca 1000, boekverluchting. Duitsland, Aken. Dries van den Akker s.j./2013.03.20]

Verwijzingen
Johannes 12,01-03: Goede Week ma
*
Lukas 10,38-42: Jaar C door het jaar 16e zo
Door het jaar 27e week di
Feest 22 jul 0100 Maria-Magdalena
Feest 29 jul 0080 Martha-BethaniŽ

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties