× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Jezus ontmoet de vrouwen (2000)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

mi_1 

Matteus is de enige evangelist die vertelt dat Jezus verscheen aan de vrouwen die zijn lijk alsnog wilden komen balsemen. Op de afbeelding worden ze mirredraagsters (myrophoroi) genoemd. Ze hadden het graf leeg aangetroffen en waren te woord gestaan door een engel: ‘U behoeft niet bevreesd te zijn; ik weet dat u Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier. Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft; komt zien naar de plaats waar Hij gelegen heeft. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van de doden, en nu gaat Hij u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Dat had ik u te zeggen.’ Terstond gingen zij weg van het graf, met vrees en grote vreugde, en haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen. En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei: ‘Wees gegroet.’ Zij traden op Hem toe, omklemde zijn voeten en aanbaden Hem. Toen sprak Jezus tot hen: ‘Wees niet bevreesd. Ga aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien.’
De kunstenaar toont ons het moment dat Jezus de beide vrouwen ontmoet. We zien hoe ze Jezus’ voeten niet zozeer omklemmen; ze dragen Hem op handen. Het lijkt wel of Hij door hun gebaar wordt opgetild en boven de omringende bergtoppen uitrijst. Zo gezien, zíngen ze niet een loflied, maar dóen het: ze verhogen de Heer! Uit eerbied hebben ze hun mantel over hun handen geplooid. Met ingehouden vreugde zien ze naar Hem op. Jezus -op zijn beurt - ziet op hen neer. Beide handen houdt Hij zegenend boven hun hoofd. De houding van zíjn hoofd duidt aan dat Hij - letterlijk - naar hen omziet. Uiting van liefdevolle zorg en aandacht. Tegelijk kijkt Hij hen niet aan; zijn blik is nog ingekeerd.
Opvallend: hoewel ze mirredraagsters worden genoemd, is er van hun zalfpotjes niets te zien. In plaats daarvan dragen ze Jezus op handen. Alsof hun zalf zelf veranderd is in Jezus!
De beide bergtoppen verheffen zich achter de beide vrouwen. Zijn zij een symbolische aanduiding voor hun geloof? Of verwijzen die bergtoppen naar Jezus’ ware thuis, God zelf, van wie immers in het Oude Boek herhaaldelijk wordt gezongen als ‘ De (Eeuwige) Rots’ (vgl. Genesis 49,24; Deuteronomium 32,4.15.18; Psalm 18,3.32.47; 19,15; 28,1 enz.).
Zo gezien lijkt het alsof de vrouwen Jezus een handje helpen bij zijn hemelvaart, zijn terugkeer naar de Vader.

mi_2 

Op middeleeuwse afbeeldingen van Jezus’ Hemelvaart is vaak de afdruk van Jezus’ voeten te zien die op de steen achterblijft vanwaar Hij is opgestegen. (Zie bijvoorbeeld bijgaande illustratie uit een 13e-eeuws handschrift). Zou die afdruk ook zijn achtergebleven in de handen van deze vrouwen? Zou Hij, zijn liefde, hun in de handen gebrand hebben, zoals geld dat je graag wilt uitgeven?

Hoe is dat bij mij?

[ca 2000(?), icoon; ? Dries van den Akker s.j. / 2013.03.30.
2e afb: ca 1260, handschrift; Duitsland, Nürnberg, Landeskirchliches Archiv]

Verwijzingen
Matteus 28,09-10: Jaar A Paasnacht
Pasen 01e week ma (2e Paasdag)
*
Jaar A + B + C: Jezus' Hemelvaart

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties