× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Leid ons niet in bekoring (16e eeuw)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

We kijken naar een wandschildering in de kathedrale kerk van de Roemeense stad Roman.
Een illustratie bij de bede uit het Onze Vader: ‘Leid ons niet in bekoring…
Centraal staat een bidder. Een vrouw of wellicht een jongeman. Waarschijnlijk zinnebeeld van de ziel die op God is gericht. Een heilige ziel, want zij is getooid met een heiligenkrans om het hoofd. Zij heeft de lege handen naar God opgeheven. Daarmee geeft zij te kennen dat onze diepste verlangens alleen door God zelf vervuld kunnen worden. God wordt aangeduid als een lichtbron linksboven: de zon van wie een verblindend witte lichtbundel uitgaat naar de bidder.

Voor het overige staat de bidder in een barre wereld. Het is nacht. Aan de hemel flonkeren sterren. Een spookachtige wolkensliert schuift aan de hemel voorbij. De aarde bestaat uit geel woestijnzand, en meer op de achtergrond grijszwarte rotsgrond. Nergens iets van groen gewas. Alleen die dorre boom vlak vóór de bidder. En in die boom een slang die zich naar de bidder toekronkelt. Natuurlijk een verwijzing naar het verhaal van de zondeval, toen de slang Eva verleidde met een vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. En die schrille lichtvlek vlak boven de boom? Zou die boom denken dat hij Gods licht kan evenaren of vervangen? Zou de bidder zich tevreden moeten stellen met zo’n armzalig hoopje licht? Is dat de bekoring?

Van achter nadert nog een bekoring. En half naakte vrouw, met los hangende haren en gekleed in een lendendoek tikt de bidder op de schouder. Elke bidder kent dat: afdwalende gedachten in je gebed. Je aandacht wordt door iets anders getrokken. Bekoring, wordt dat genoemd. Wat heeft ze in haar hand? Een masker? Gaat ze mij als bidder in verleiding brengen mijn ware gezicht te verbergen? Me mooier voor te doen dan ik ben?

Of is het een spiegel die de verleidster in de hand heeft? Zal ze mij die spiegel voorhouden? Me confronteren met alles wat niet goed zit in mijn leven, in mijn karakter? Zal ze tussen God en mij in gaan staan? Zal ze suggereren dat gebed slechts een illusie is. Er is geen God die luistert. Je hoort alleen jezelf…!? Zal ze met die spiegel mij confronteren met wie ik werkelijk ben? Zal ze mij verleiden tot wanhoop?

Dan kijk ik nog één keer naar de afbeelding. En breng mij te binnen dat God naar mij en alle mensen toekomt juist omwille van de duisternis. Onze duisternis zet Hij om in zijn licht. Waar zonde is, komt Hij met vergeving. Ik strek mijn handen naar Hem uit en laat de verleiding achter mij: “Leid ons niet in bekoring, maar verlos ons…”

[16e eeuw, wandschildering. Roemenië, Roman, kathedrale kerk. Dries van den Akker s.j./2014.01.29]

Verwijzingen
Matteus 06,13: -
Lukas 11,04: Jaar C door het jaar 17e zo
Veertigdagentijd 01e week di
Door het Jaar 11e do
Door het Jaar 27e week wo

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties