× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Tollenaars en zondaars (1934)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Het onderschrift bij deze afbeelding luidt: ‘Sint Matteus ontvangt Jezus. De Farizeeën nemen er aanstoot aan.’
Op de voorgrond, zittend aan tafel, zien we links Jezus, herkenbaar aan zijn kruisnimbus, en rechts Matteus. Ook hij draagt hier al een heiligenkrans. Naar de houding van hun handen te oordelen zijn zij in een druk gesprek gewikkeld. Jezus wijst omhoog naar de hemel, en Matteus houdt zijn hand op; hij hoopt iets te ontvangen. Als ik het goed zie, klopt hij met zijn rechterhand op de borst: ‘Heer, wees mij, zondaar, genadig.’ Met de linker hoopt hij op vergeving. Hij was een tollenaar, iemand van de graaicultuur, en dat nog wel in dienst van de bezettende macht. Iemand die zich verrijkte over de hoofden van zijn landgenoten en daarbij werd beschermd door de vijand. Jezus gebaart dat die vergeving hem inderdaad vanuit de hemel gegeven wordt. Kort tevoren was Jezus langs die man gelopen, had Hem gezien… Dat was op zich al bijzonder. Want die geldwolf, die landverrader werd natuurlijk door de mensen met de nek nog niet aangekeken. Maar Jezus had hem gezien! En gezegd: “Volg Mij!” En die kerel was opgestaan, had zijn geld in de steek gelaten, en was gevolgd. Wat moet er in die blik en in de stem van Jezus gelegen hebben…?

Ik stel mij voor dat Jezus bij mij langs komt, en precies naar mij ziet waar ik het meeste vastzit. Waar ik voel en weet hoe het daar bij mij niet goed zit. Daar ziet Hij naar mij, peilt het verdriet en de eenzaamheid en zegt: “Volg Míj!” Stel je voor.

Tussen hen in zien we achter de tafel een man in het geelbruin. Zijn linkerhand aan de baard duidt aan dat hij vol aandacht toeziet en luistert.
Matteus uit zijn dankbaarheid door Jezus bij zich aan tafel te noden. Op de achtergrond komt al een statige vrouw met een schaal waarop heerlijke spijzen te zien zijn. En Jezus laat zich bedanken. Geniet ervan.
Achter de drie aan tafel staan vier Farizeeën. Zij nemen nadrukkelijk afstand van wat hier gebeurt. Zij wensen hier niets mee te maken te hebben. Jezus op zijn beurt trekt zich niets van hen aan. Hij neemt Matteus’ dank in ontvangst. Hij oordeelt niet, al was daar nog zo veel aanleiding toe. Integendeel. Straks zal Hij uitleggen: “Ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te redden…”

En als die woorden op mij van toepassing waren…? God oordeelt mij niet. Hij wil mij redden, toekomst geven, mij maken tot een bemind mens.
Kan ik dat geloven?

[1934, glasschilderkunst. Frankrijk, Bretagne, Morlaix, St-Mattieu. Dries van den Akker s.j./2014.01.30]

Verwijzingen
Matteus 09,09-13: Jaar A door het jaar 10e zo
Markus 02,13-17: -
Lukas 05,27-32: -
Zaterdag na Aswoensdag
Door het Jaar 01e week za
Door het Jaar 13e week vr
Feest 21 sep ca 90: Matteus, Apostel & Evangelist

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties