× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Genezing Blindgeborene (2008)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

In het centrum staan Jezus en de blinde. Jezus heeft de wetsrol in de hand, het Woord van God. Hij is voorzien van een gouden stralenkrans rond zijn hoofd, kleur die verwijst naar het goddelijke.
De blinde staat licht gekromd tegenover hem, de ogen inderdaad leeg. Hij strekt beide handen naar Jezus uit: tegelijk een vragend en ontvangend gebaar. Zijn hoed heeft hij op zijn rug geduwd. Die had hij nodig, als hij in de brandende zon zat te bedelen. Maar nu staat er een heel andere brandende zon tegenover hem. Een zon die hem het licht in de ogen gunt.
Nog een opvallend gegeven in het verhaal: de blinde moet iets doen om ziende te worden. Hij mag zelf bijdragen aan zijn genezing. Hij moet zich gaan wassen in een bijzondere bron. We zien hem links bij de put, met geopende ogen. Zo krijgt hij een rol in het ritueel. Had hij zich niet gewassen, hij zou niet genezen zijn geweest. Prachtig beeld voor de roeping van iedere gelovige. Ongeacht of onze vraag nu luidt om ziende of horende te worden, of om welke genade ook te mogen ontvangen: wij krijgen een rol in de verhoring van ons gebed. Wij worden uitgenodigd deel te nemen aan het werk dat God onder ons wil verrichten; het wonder dat Hij tot stand wil brengen.

Ik vraag mij af, hoe dat er in mijn concrete leven uitziet.

Intussen staat rechts een groep van vijf mannen. Vijf is het getal van het Oude Verbond; herinnert aan de eerste vijf boeken van Mozes. Zij lijken helemaal niet gelukkig te zijn met wat zij zien. Zij zien iemand die geneest op de sabbat. Dat mag helemaal niet. Bovendien laat die genezer de ander er ook nog voor werken. Dat mag ook niet! Hier worden Gods geboden met voeten getreden.
Naar zijn gezichtsuitdrukking te oordelen lijkt Jezus zich van hun aanwezigheid bewust te zijn. Ook al staat Hij er met zijn rug naartoe. Hij kijkt geërgerd. Gelukkig kan onze blinde dat nog niet zien.

Jezus is ervan overtuigd dat Hij doet wat zijn hemelse Vader Hem vraagt. “Wie Mij ziet, ziet de Vader,” (Johannes 14,09) zal Hij later aan één van zijn leerlingen zeggen. Gods Woord, aangeduid met het boek, is mens geworden, had Johannes in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie al genoteerd (01,14). Het is door de zichtbare werkelijkheid heen eigenlijk God zelf die geneest. In Hem zien we God bezig aan zijn schepping. Van blinde ogen maakt Hij ziende ogen. Van chaos maakt Hij orde. Dat beperkt zich niet tot de eerste zes dagen van de week. Omdat chaos en wanorde zich ook niet aan de sabbat houden! “Mijn Vader is aan het werk tot op de dag van vandaag,” (Johannes 05,17) zei Jezus nadat Hij de lamme had genezen: ook al op sabbat. Juist op sabbat. Juist op de dag des Heren. Is er groter eer voor God denkbaar dan mensen beter te maken, of dat nu is door hun vergeving aan te zeggen, door te preken dan wel door hun lichamelijke kwalen te genezen?

Ik keer in mijzelf en breng mij te binnen welke weldaden ik heb ontvangen. Of ik door de buitenkant van de gever heen daarin ook iets van God zelf heb bespeurd.
En hoe ik op mijn beurt bijdraag aan het proces om van chaos en wanorde in mijn omgeving - in welke vorm dan ook - Gods schepping te maken.

[2008, wandschildering. Roemenië, klooster Pangarati. Dries van den Akker s.j./2014.02.05]

Verwijzingen
Johannes 09,01-41: Jaar A veertigdagentijd 04e zo
Veertigdagentijd 04e week [elke gewenste dag]
Feest 23 aug 0100: Cedon-Aix

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties