× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Teken van Jona (1275)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Het heilige boek waar Jezus over beschikte is wat wij nu het Oude (of Eerste) Testament noemen. Jezus verwees herhaaldelijk naar zijn joodse traditie. Maar Jezus’ leerlingen lazen dat oude boek in het licht van zijn persoon. Als voorafschaduwing van het mysterie zoals dat in Hem definitief openbaar was geworden. Het Oude Boek bevatte Gods waarheid maar versluierd. Jezus had die sluier weggetrokken. Daarmee kreeg het Oude Boek een heel nieuwe dimensie erbij.
Het lijkt erop dat Jezus daar zo nu en dan zelf al op wees. Bijvoorbeeld die keer, toen de Farizeeën Hem om een teken uit de hemel vroegen. Hij zou geantwoord hebben: “Geen ander teken wordt jullie gegeven dan het teken van Jona.” Daarmee verwees Hij naar de profeet uit het Oude Boek. Matteus en Lukas geven elk een eigen uitleg aan dat woord. Lukas lijkt het te betrekken op de prediking: “Jullie zullen het met mijn prediking moeten doen, zoals de inwoners van Nineve het met de prediking van Jona moesten doen: die was voor hen voldoende om zich te bekeren. Welnu…”
Bij Matteus vult Jezus dat teken van Jona heel anders in: “Zoals namelijk Jona drie dagen en drie nachten verbleef in de buik van het zeemonster, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten verblijven in de schoot van de aarde.”
Deze uitspraak wordt weergegeven op de 13e-eeuwse ramen in de Dom van Keulen.

Links zien wij Jona die uit de wijd opengesperde muil van het zeemonster tevoorschijn komt. Jona vertoont nog de biddende houding die hij volgens het verhaal in de buik van het monster had aangenomen: hij ligt nog op de knieën en heeft de handen ten hemel geheven. Hij had gesmeekt om vergeving, genade en verlossing. Wij mogen er getuigen van zijn hoe zijn gebed wordt verhoord. Een boom met vijf groene uiteinden illustreert het nieuwe leven dat hem gegeven wordt.

Ik keer in mijzelf en vraag mij af hoe vaak ik in dergelijke benarde omstandigheden heb gebeden, en of - en zo ja, hoe - ook ik uiteindelijk verhoord ben…

Rechts zien we Jezus die uit het graf van de dood opstaat. De deksel is opengesprongen. Twee wachters slapen, de derde staat er verbijsterd…, nee in aanbidding bij, getuige de houding van zijn handen, die precies overeenkomt met die van Jona op het linker plaatje. Jezus is in het wit van de volmaaktheid gekleed, heeft de kruisstaf in zijn linkerhand en maakt met zijn rechter een zegenend gebaar. Wat door het gebeuren met Jona nog versluierd wordt aangeduid, treedt in Jezus in volle glorie aan het licht. Dat er na welke dood dan ook, opstanding is. Nieuw leven. Toekomst. Ten overvloede heeft de kunstenaar in de bovenhoeken twee getuigen uit het Oude Verbond afgebeeld, met kroon, hoewel geen van beiden ooit koning is geweest: Manasse en Nathan. Manasse was een zoon van aartsvader Jozef. Nathan was profeet ten tijde van koning David. Wellicht zijn ze hier afgebeeld omwille van de betekenis van hun naam: Manasse betekent: ‘Al mijn ellende heeft God doen vergeten’ (Genesis 41,51); Nathan betekent: ‘[God] heeft gegeven’. Bovendien is het tafereel voorzien van ranken die druiventrossen dragen.

Ik keer in mijzelf en vraag mij af hoe vaak ik heb mogen meemaken dat iemand uit mijn omgeving uit een of andere ‘dood’ is opgestaan. En ik zelf?

[1275, glasschilderkunst. Duitsland, Keulen, Dom. Dries van den Akker s.j./2014.02.07]

Verwijzingen
Matteus 12,38-42: -
Matteus 16,04: -
Lukas 11,29-32: -
Veertigdagentijd 01e week wo
Door het jaar 16e week ma
Door het jaar 28e week ma

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties