× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
’Dag en nacht aan het werk’ (1511)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De schepper aan het werk. We staan in de Sixtijnse kapel in het Vaticaan in Rome. En kijken naar een van de schilderingen aangebracht door Michelangelo: een tafereel dat wordt verteld in het eerste scheppingsverhaal:
‘God sprak: "Er moet licht zijn!" En er was licht. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde God dag, en de duisternis noemde Hij nacht. God sprak: "Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden; zij moeten als tekens dienen, zowel voor de feesten als voor de dagen en de jaren en tevens als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten." Zo gebeurde het. God maakte de twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, de kleinste om te heersen over de nacht…’ (Genesis 01,03-05.14-15).

De tekst vertelt dat God sprak, en het wás er.
Michelangelo heeft daar een andere beleving bij. God heeft zijn handen vol. We zien Hem in een dynamische houding. Van voren en van achteren. Zijn mantel waait en waaiert om Hem heen. Hij moet overal tegelijk zijn. Hij moet het licht van de duisternis scheiden; de zon van de maan. Hij moet alles zijn eigen plek wijzen, en zorgen dat het allemaal goed geordend blijft. Zijn gezichtsuitdrukking spreekt van grote inspanning en geconcentreerde aandacht. Geen wonder dat Hij straks, na zes dagen, moet rusten van al zijn arbeid, zoals aan het eind van het verhaal verteld wordt. Misschien had Hij zelfs op die dag nog geen rust.
Dat is althans wat Jezus zelf suggereert, als Hem wordt verweten dat Hij op de sabbat arbeid heeft verricht, terwijl God dat in zijn Tora, de wet van Mozes, verboden heeft. Jezus antwoordt:
‘Tot op de dag van vandaag is mijn Vader voortdurend aan het werk…’ (Johannes 05,17).
Gods werk is niet ooit in het verleden eens en voorgoed beëindigd. Integendeel. Wat van Hem verteld wordt in het scheppingsverhaal: daar is Hij elke dag onafgebroken mee bezig. Hij is het die de schepping in stand hand. Tot op de dag van vandaag. Die chaos omzet in ordening. Die het licht uit het duister tevoorschijn haalt…

Op het moment dat Michelangelo deze schilderingen aanbrengt is Ignatius van Loyola nog een jongeman van twintig jaar. Tien jaar later zal hij God ontdekken, zoals Michelangelo Hem hier afbeeldt. Ignatius schrijft: ‘Hij gedraagt zich als iemand die zwoegt. Bijvoorbeeld in de hemel, de elementen, de planten, de vruchten, het vee enz. door ze het bestaan te geven en in stand te houden, door ze te doen groeien en voelen, enz.’ Zo had hij Hem zelf kort tevoren ervaren. Op zijn ziekbed. Toen hij herstelde van zware verwondingen, opgelopen tijdens de verdediging van de stad Pamplona. Op dat moment was hij een eigenwijs, zelf ingenomen mannetje geweest. Vol van zichzelf. Hoe had God niet alles in het werk gesteld om zijn aandacht te trekken. Door in hem gevoelens te wekken. Gevoelens van energie en troost bij goede mijmeringen. Gevoelens van lusteloosheid bij mijmeringen die hem van het goede afhielden. Hoe lang had het niet geduurd voordat hij zich daarvan bewust was geworden. Maanden. Al die tijd had God gezwoegd om zijn aandacht te trekken. Om hem tot betere gedachten te brengen. Terwijl hij op dat moment nog steeds dat nare, egocentrische mannetje was. God zwoegt. Hij stelt alles in het werk om in mijn wereld licht en donker te scheiden; om mijn leven op orde te brengen. Om mij toegankelijk te maken voor zijn energieke liefde.

Ik ga na in hoeverre dat - bij nader inzien - ook voor mij opgaat.

[1511, Michelangelo, plafondschildering. Italië, Rome, Sixtijnse Kapel. Dries van den Akker s.j./2014.03.11]

Verwijzingen
Johannes 05,17: -
Veertigdagentijd 04e week wo
*
Genesis: 01: Jaar A & B & C: Paasnacht
Door het Jaar 05e week ma (oneven)

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties