× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Maria Boodschap (1305)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

We bevinden ons in de stad Padua, en staan in de kapel van de adellijke familie Scrovegni. In het begin van de 14e eeuw kreeg Giotto de opdracht de wanden van de kerk te beschilderen met taferelen uit de levens van Maria en Jezus.

Hoog tegen de achterwand bracht hij een afbeelding aan van God de Vader op zijn troon, omringd door engelen. Als de priester de aanwezige gelovigen voorging in gebed, dan stond hij met zijn gezicht in de richting van die afbeelding. Evenals de gelovigen trouwens. De handen in gebed naar Hem opgeheven: ĎGod, verhoor ons gebed.í

Op de afbeelding is te zien hoe God inderdaad ons gebed verhoort. We zien hoe Hij aan de engel rechts van Hem (voor ons links) de opdracht geeft naar de aarde af te dalen, naar een jonge vrouw in Nazareth. Hij moet haar vragen de moeder van Zijn Zoon te worden. Veelbetekenend is het dat die Zoon niet op de afbeelding te zien is. Het mysterie gaat schuil in het verborgene.

Links van de boog zien we hoe de engel is afgedaald onder een dak, symbool van de mensenwereld. Gordijnen zijn opzij geschoven om ons een blik te gunnen op wat eigenlijk onzienlijk is. De engel is op de knieŽn neergezonken. Met de hand gebaart hij dat hij zich richt tot de vrouw tegenover hem aan de andere kant van de boog. Daar zien we Maria. Ook aan haar kant zijn er gordijnen opzij geschoven. Zij is neergezonken op ťťn knie; de handen voor de borst gekruist. Houding van eerbied. Of meer dan dat? Beeldt deze houding haar antwoord aan de engel uit: ĎZie, ik ben de dienstmaagd van de Heerí? Alsof zij het kind al in zich voelt, en met haar armen beschermt.

Het is een prachtige vondst van de kunstenaar dat hij Maria en de engel aan weerszijden van de boog plaatst. Zo welft zich dit tafereel over alle mensen die zich onder de boog bevinden: over ons dus, de gelovigen; de bewonderaars van dit kunstwerk; de toeristen die zich misschien van niets bewust zijn.

Nog een opvallend detail: de engel neemt wel een knielende houding aan tegenover Maria. Maar bij Gods troon zien we hem staande afgebeeld. Aan Maria wordt groter eerbied geschonken dan aan God zelf. Geheel in overeenstemming met Gods eigen verlangen. Althans als we Jezus mogen geloven, het kind dat over negen maanden uit de schoot van deze vrouw geboren zal worden en die er als volwassene naar verlangde om beeld van de Vader te zijn. Van zijn Vader had Hij geleerd dat Hij er niet was om gediend te worden, maar om te dienen. Het was zijn vaste overtuiging dat Hij ons draagt, dat Hij ons dient. Hoezeer heeft Hij ernaar verlangd dat wij zijn hemelse Vader zo zouden leren kennen. Als mens moet Hij dat van zijn moeder geleerd hebben. Op de afbeelding zien wij, hoe zij Hem in deze houding is voorgegaan.

Een God die dient. En ik die uitgenodigd word Hem zo in mijn leven toe te laten, en voor zover het mij gegeven is, Hem daarin te volgen.

Ik ga na hoe en in hoeverre dat bij mij allemaal van toepassing is.

[1305, Giotto, muurschildering. ItaliŽ, Padua, Capella Scrovegni. Dries van den Akker s.j./2014.03.11]

Verwijzingen
Lukas 01,26-38: Jaar B advent: 04e zo
Advent 20 dec
Feest 25 maa 0015 na Chr.: Maria-Boodschap
Feest 29 sep 0000 Aartsengel GabriŽl

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties