× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Gevecht met de boze (1930)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Jezus wordt ervan beschuldigd dat zijn genezingen eigenlijk duivelswerk zijn. “Een truc van de boze om ons erin te luizen; maar wij trappen er niet in,” aldus zijn tegenstanders. Pijnlijk. Omdat die mensen hun eigen levenspatronen niet willen loslaten - of minstens relativeren - gaan ze kwaad noemen wat goed is. “Maar stel,” zegt Jezus geduldig, “stél dat het klopt wat jullie zeggen. Dan zou de boze zichzelf tegenwerken. Dan zou het kwaad innerlijk verdeeld zijn. En dat zou weer betekenen dat het einde van het kwaad in zicht is.” Geen antwoord. “En wat,” zo gaat Jezus verder, “als Ik inderdaad mensen bevrijd van het kwaad, omdat God met mij is…? “

Jezus is in gevecht met boze machten. Met krachten die mensen ziek maken, lam, stom, doof, dood. En - zo getuigen zijn leerlingen: Hij is sterker dan die boze machten. Het goed is uiteindelijk sterker dan het kwaad. Leven is sterker dan dood. Genade sterker dan haat. Vergeving sterker dan wrok. Dat zijn geloofsuitspraken. Je zou willen dat het zo was, maar als je om je heen kijkt op deze wereld, in je eigen omgeving, zie je dat het eenvoudig zo niet is. Het kwaad overwint geregeld het goede.
Gelóven is: er - in weerwil van de alledaagse realiteit - vanuit blijven gaan dat het goede uiteindelijk aan het langste eind trekt. En daarom nu al kiezen voor het goede in je leven… Zelfs al lijd je daardoor op de korte termijn nog een nederlaag. Op de langere termijn…

De afbeelding is daar een prachtige illustratie van. We staan bij een kapelletje dat gewijd is aan de aartsengel Michaël, in de buurt van de Bretonse plaats St-Gildas-des-Bois. Naast de patroon van de kapel, Sint-Michaël, is een kruis opgericht. Dat kruis is de realiteit van elke dag. Jezus heeft er consequent voor gekozen het goede te doen. En zó loopt het met Hem af! Ter dood veroordeeld en terecht gesteld. Hij moet zijn inzet voor het goede bekopen met lijden en dood. Dat is wat wij ook herhaaldelijk om ons heen zien gebeuren.
Daarnaast zien we Sint Michaël die de draak van het kwaad verslaat en een definitieve nederlaag toebrengt. Dat is toekomstmuziek. Dat is wat wij hopen en geloven. Maar zo ver is het nog lang niet.
In het Boek van de Openbaring staat dat de boze engelen in opstand kwamen tegen God. Zij wilden de God van de Bijbel niet langer dienen. Tegen wie of wat kwamen zij daarmee feitelijk in opstand? Tegen de goedheid in eigen persoon. Tegen de genade. Niet goedheid, genade en liefde mochten nog langer God zijn en het hoogste staan aangeschreven. “Nee, wij hebben liever strijd als onze God. Dood en verderf als godheid. Geweld als het hoogste goed. Eigen gelijk waar ieder ander aan onderdoor moet: dat is onze god!”
De engelen van de goede God nemen het op tegen de engelen van de god die het kwade wil als het hoogste goed. En de goede engelen winnen. Althans, zo zegt het visioen. Dat moet je maar geloven, want de realiteit van alledag is vaak anders. En als je het gelooft, kies je in jouw concrete leven nu al meteen voor de God van goedheid. Ook al zie je nog in de verste verte niet dat de eindoverwinning voor Hem is.

Kan ik inderdaad gelóven dat het goede uiteindelijk het laatste woord heeft, uiteindelijk overwint? En als ik dat kan geloven, wat betekent dat dan voor mijn concrete leven van alledag?

[ca 1930, kruis en ‘Michaël verslaat de draak’. Frankrijk, Bretagne, St-Gildas-des-Bois, chapelle St-Michel. Dries van den Akker s.j./2014.03.25]

Verwijzingen
Matteus 12,22-30: -
Markus 03,22-27: Jaar B Door het Jaar 10e zo
Lukas 11,14-23: -
Veertigdagentijd 03e week do
Door het jaar 03e week ma
*
Openbaring 12,07-09: -
Feest 29 september: Michaël Aartsengel

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties