× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Omhoog geheven (1480)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De afbeelding is ontleend aan een handschrift. Zij vormt de versiering van de letter ‘S’. De eerste letter van de hymne: ‘Salve meum salutare; salve, salve Jhesu care…’: ‘U, mijn redding kom ik groeten; Lieve Jezus, u ontmoeten…’
Jezus rijst boven de mensen rondom hem uit. Gehangen als hij is aan het kruis. Onverwachte vervulling van de woorden dat Hij omhoog geheven zou zijn: verheven boven de mensen. Zijn armen uitgestrekt over de hoofden van de omstanders: twee groepjes van vier en een kartuizer monnik aan zijn voeten. Links drie vrouwen. De vrouw met de blauwe sluier is ongetwijfeld Jezus’ moeder Maria. Zij wordt ondersteund door Johannes, helemaal links en bijgestaan (letterlijk) door twee andere vrouwen die allebei ook Maria heetten. Geen van hen kijkt op naar Jezus.
Rechts vier mannen: twee soldaten, een kreupele met een hoorn, en een rijk geklede man die naar Jezus omhoog wijst. Slechts twee van de vier kijken op naar Jezus. En toch zingt het lied: ‘Gegroet, gegroet…’ Misschien passen die woorden nog het meest in de mond van de monnik die Jezus’ voeten omklemt, vanouds een gebaar van smeekbede.

Zo gezien is de afbeelding vol tegenstrijdigheden. Jezus is gekruisigd, volkomen machteloos, zijn ogen gesloten, zijn gelaat vermoeid totterdood. De gezongen groet wordt niet meer gehoord; misschien een laatste blijk van eerbied en verdriet, maar er zal geen reactie meer komen. Sterker, hoe kun je nu een smeekbede richten aan zo iemand die dood is? Wat heb je daar nog van te verwachten? En dan nog wel iemand wiens handen en voeten vastgespijkerd zitten aan het hout van het kruis. Meer machteloosheid is nauwelijks denkbaar.
Zo vernederd. Maar om zijn vernedering kracht bij te zetten moesten de mensen Hem omhoog heffen. Zo verheven. Hij werd vernederd omdat Hij de barmhartigheid niet kon of wilde verloochenen. Daarom rijst Hij boven alle mensen uit, als een verheven toonbeeld van genade. Als beeld van God…

‘Hij bestond in God niet ten onrechte aan Hem gelijk;
vernederde zichzelf tot de gestalte van een slaaf;
werd uiterlijk een mens gelijk
vernederde zichzelf tot gehoorzaamheid
totter dood: de dood aan een kruis.’
Aldus door God verheven voorzien van de hoogste naam
in die naam, Jezus, moet elke knie zich buigen
in de hemel, op aarde of ondergronds
en elke tong belijden: Opperheerser is Jezus Christus
tot heerlijkheid van God Vader.’

Kan ik die woorden van harte meebidden?

[ca 1480, Meester van Zwolle, handschriftilluminatie. Nederland, Utrecht, Catherijneconvent. Dries van den Akker s.j./2014.04.03]

Verwijzingen
Johannes 03,14: Jaar B Veertigdagentijd 03e + 04e zo
Feest 14 sep: Kruisverheffing
*
Johannes 08,28: -
Veertigdagentijd 05e week di
Pasen 02e week di
*
Johannes 19,37: Goede Vrijdag; Jaar B Heilig Hart
*
Filippenzen 02,06-11: Jaar A Door het Jaar 26e zo; Palmzondag
Door het Jaar 31e week di

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties