× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Jezus’ Intocht in Jeruzalem (1957) II   Verwijzingen
Overweging van, en uitgesproken door, Anneke van der Werff-Verbraak

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

We kijken naar een glasraam uit de Oude Kerk in Delft, voorstellend de Intocht in Jeruzalem.

Ik kijk naar de voorstelling hoe die past in de vlakverdeling van de ramen.
In het midden Jezus, op de ezel.
Links en rechts de juichende menigte. Ze juichen, maar ze kijken niet blij. Ze roepen
”Hosanna”. Ik zie het aan de vorm van hun mond.
Hosanna betekent: help toch… Een smeekbede om hulp.
Ik laat het tafereel op mij inwerken en zoek er een plaats in.

Verschillende mensen dragen palmtakken, teken van de overwinning. Ook martelaars worden met een palmtak afgebeeld. De kunstenaar geeft ook Jezus een palmtak in de hand…
Ik sta stil bij dit beeld…

Ik kijk naar Jezus, centraal in de voorstelling, zijn houding, boven de menigte uit…het wit van zijn onderkleed en het vuurrood van zijn bovenkleed…zijn handen…zijn gezicht, zijn blote voeten…

De kunstenaar heeft Jezus niet, zoals gebruikelijk van opzij afgebeeld, maar van voren, naar mij toegewend.
Wat doet dit met mij?

Tenslotte neem ik het hele kunstwerk nogmaals in mij op. Ik zie het blauw van de hemel, wat prachtig correspondeert met het blauw van de mantels op de grond. Dit alles gebeurt onder de liefdevolle blik van God. Ook voor mij….

[1957, glasschilderkunst. Nederland, Delft, Oude Kerk. Anneke van der Werff-Verbraak/2014.07]

Verwijzingen
Matteus 21,01-09: Jaar A Palmzondag
Markus 11,01-10: Jaar B Palmzondag
Lukas 19,28-38: Jaar C Palmzondag

© Anneke van der Werff-Verbraak
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties