× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
De lachende engel (L’ange au sourire), ca 1240)   Verwijzingen
Overweging van, en uitgesproken door, Yvonne van den Akker-Savelsbergh

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Engelen zijn boodschappers van God. Als mensen in de Schrift plotseling oog in oog met een engel komen te staan, raken zij vaak in verwarring en schrikken. Geen wonder dat een engel gewoonlijk als eerste zegt: ‘Vrees niet!’ (Lucas 1,29-30; 2,9-10).
Nu, wie naar déze engel kijkt, zal niet gauw schrikken. Benoît Standaert schrijft in Spiritualiteit als Levenskunst: ‘Engelen glimlachen. De mooiste glimlach ooit in steen gebeiteld in het Westen is de glimlach van een engel in het voorportaal van de kathedraal te Reims.’ (97).
Inderdaad, het is een prachtige engel met schitterend gelokt haar, een mooie hals ook, een rijzige gestalte en aan elk detail is af te lezen dat hij met veel liefde is gemaakt. Hij is van steen, maar niet versteend. Onwillekeurig ga je zelf lachen als je naar dat glimlachende, uitnodigende en vertrouwenwekkende gezicht kijkt. Deze engel geeft je het gevoel dat het wel goed komt met je. Zijn grote brede vleugel werkt als een schild. Op deze foto is de andere vleugel niet te zien, maar beide vleugels zijn zo bewerkt dat ze lijken op de plaatjes van een harnas. Alles straalt veiligheid uit, kortom, hij is een echte engelbewaarder.
Je zou het niet zeggen, maar deze lachende engel uit de 13e eeuw heeft in de loop der tijden heel wat meegemaakt. In de eerste wereldoorlog werd hij zelfs onthoofd, toen de kathedraal tijdens het bombardement van Reims in lichter laaie stond. Toch is het weer goed gekomen met hem: op 13 februari 1926 werd hij in ere hersteld en kreeg hij zijn eigen plekje terug in het voorportaal van de kathedraal.
Je vraagt je af wat er eigenlijk zo te lachen valt, wat de oorzaak is van die binnenpret? Is het de blijde boodschap die hij aan Maria mag brengen? Of zou de inmiddels hoog bejaarde engel lachen vanwege deze hoopgevende woorden van de Eeuwige die de profeet Jesaja (46,3-4) heeft opgetekend:
  ‘Luister naar Mij, huis van Jakob,
  En alles wat er over is van Israëls huis;
  u, die werd opgetild vanaf de moederschoot,
  en sinds de geboorte werd gedragen:
  Ik blijf dezelfde tot aan uw oude dag.
  Als u grijs bent zal Ik u nog dragen.
  Ik heb het gedaan en Ik blijf het doen.
  Ik zal u dragen en verlossen.’

[ca 1240, steensculptuur. Frankrijk, Reims, Cathédrale Notre-Dame. Yvonne van den Akker-Savelsbergh/2014.04.07]

Verwijzingen
Feest 29 september 0000: Engelen & Aartsengelen
Feest 02 oktober 0000: Engelbewaarders (of Bewaarengelen)
Jesaja 46,03-04: -

© Yvonne van den Akker-Savelsbergh
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties