× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Zalving te Bethanië (19e eeuw)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Martha en Maria krijgen Jezus op bezoek; ze ontvangen hem. Beeld van de houding waar elke gelovige om bidt: dat hij of zij open mag staan voor zijn aanwezigheid en zijn genade.

De kunstenaar heeft het verhaal van Johannes tot de essentie teruggebracht. We zien alleen maar Jezus en de beide zussen Martha en Maria. De leerlingen en andere aanwezigen zijn even uit beeld. Alleen ik, als toeschouwer, sta er nog bij. In het vorige hoofdstuk hebben we al gehoord dat Jezus veel hield van Martha en haar zuster (11,5). Grappig: daar hebben we al gehoord dat Maria de vrouw was die de Heer met geurige olie had gezalfd en zijn voeten met haar haren had afgedroogd (11,2). Johannes presenteerde daar als een bekend feit wat hij pas een hoofdstuk later zou vertellen.
Welnu, hij vertelt dat het Maria is die Jezus met balsem heeft gezalfd. Echte en heel kostbare nardusbalsem. Uitgegoten over zijn voeten. Dat is - menselijkerwijs gesproken - werkelijk verkwisting. Want die voeten worden zo meteen weer vuil. Zelfs als ze zijn hoofd daarmee had gezalfd, was het pure overdaad geweest. Judas, die Jezus zou overleveren, had brommerig opgemerkt dat die zalf wel honderd denaries waard was; een jaarloon: ‘Als we ze hadden verkocht, hadden we daar veel goed mee kunnen doen voor de armen’ (12,5). Maar Jezus neemt haar in bescherming. Betrekt haar gebaar op zijn aanstaande dood: ‘Zij heeft dit gebruik onderhouden met het oog op mijn begrafenis’ (12,7). Jezus weet blijkbaar nu al dat er bij zijn begrafenis geen tijd zal zijn om hem eerbiedig te balsemen. Hij zal in alle haast in een graf worden ondergebracht. De balseming heeft alvast nu plaats gevonden.
Maar die zalving was tegelijk Maria’s manier om Jezus te erkennen als Gezalfde, Christus, Messias, man van God. Martha had Jezus kort tevoren als Messias beleden: ‘Ik geloof vast dat u de Messias bent, de zoon van God die in de wereld komt’ (11,27). Wat Martha beleed, wordt door Maria in beeld gebracht. Zij maakt Jezus tot Gezalfde.

Op de afbeelding zien we Maria op de voorgrond bezig met Jezus’ voeten. Achter haar is Martha in de weer met een doek. Dat zal niet nodig zijn, want straks zal Maria die voeten met haar haren afdrogen. Ze heeft ze al los gemaakt. Beiden liggen geknield voor Jezus. Jezus laat het aan zich gebeuren.
De kunstenaar geeft de linkerhelft van het tafereel aan Jezus, de rechter aan de twee vrouwen. Maar beide helften zijn op elkaar betrokken, enerzijds door de zorg en de toewijding van Martha en Maria, door hun handen en de doek. Anderzijds door de aandacht en de dankbaarheid van Jezus.
Eigenlijk doen die twee arbeid dat aan de laagste slaaf werd opgedragen. Het was geen werk voor mensen van hun stand.
Het is indrukwekkend te bedenken dat Jezus straks hun voorbeeld zal volgen. Dan zal Hij op zijn beurt op zijn knieën rondkruipen voor de voeten van de leerlingen. Dan zal Hij deze slavenarbeid verrichten en hun de voeten wassen (13,1-15). Hij zal er een les aan verbinden: ‘Jullie spreken mij aan als Heer en leraar. En terecht, want dat ben ik. Maar als ik, de heer en leraar, je de voeten heb gewassen, moet je ook bij elkaar de voeten wassen‘ (13,13-14).

Ik stel mij voor dat mij zo’n weldaad bewezen zou worden. Zou ik dat in dank kunnen laten gaan? En omgekeerd, ik laat de mensen aan mij voorbijgaan voor wie ik zo’n daad van liefdevolle aandacht over zou hebben? En voor wie zeker niet…?

[19e eeuw, gipssculptuur. Frankrijk, Bretagne, St-Lunaire, Eglise St-Lunaire. Dries van den Akker s.j./2014.04.10]

Verwijzingen
Johannes 12,01-08: -
Johannes 11,02.05: Jaar A Veertigdagentijd 05e zo
Door het Jaar 05e week (alle dagen)
Goede Week ma

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties