× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Opstanding (1038)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De afbeelding brengt verschillende paasverhalen bij elkaar.
Linksboven zitten twee engelen in het lege graf. Lukas is de enige die rept van twee personen. Hij heeft het niet over engelen, maar mannen in een stralend wit kleed.

[Matteus (28,2-3) heeft het over één engel die als een bliksemschicht uit de hemel komt; Markus (16,5) heeft het over een jongeman in een wit gewaad. Bij Johannes (20,3-9) horen we alleen maar over de doeken die keurig opgerold in het graf waren achtergebleven].

Onder het graf vier wachters die in slaap gesukkeld zijn. Matteus is de enige die over hen spreekt: ‘De bewakers begonnen van schrik voor de engel uit de hemel te beven en het leven scheen uit hen geweken.’

Boven aan rechts: drie vrouwen die onderweg zijn naar het graf. Zij hebben vaasjes bij zich waarin reukwerk, zalf en balsem zit. Vlak voor de sabbat was er geen tijd meer geweest om Jezus eerbiedig te balsemen. Dat wilden ze nu doen, in alle vroegte op de eerste van de week. Alleen Markus noemt drie vrouwen: Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus, en Salome.

[Matteus (28,1) noemt er twee: Maria Magdalena en de andere Maria. Lukas noemt geen aantal; hij spreekt kortweg van ‘de vrouwen die Hem uit Galilea gevolgd waren (23,55). Johannes (20,1-2.11-18) heeft het alleen over Maria Magdalena].

Onder de vrouwen twee leerlingen: Petrus met wit krulhaar, en Johannes. Zij zijn ontleend aan het evangelie van Johannes. Johannes kwam als eerste aan bij het graf, maar liet Petrus voorgaan.

Zo zijn alle evangelisten in de afbeelding vertegenwoordigd. En terzijde van dit alles rijst over de volle hoogte van de afbeelding Jezus op, herkenbaar aan zijn kruisnimbus. Hij is gekleed in een blauw onderkleed, de kleur van de hemel; en een rode mantel, kleur van de aarde (en de liefde?). Met zijn rechterhand maakt Hij het gebaar van zegen en onderricht. De duim en twee vingers tegen elkaar zijn een verwijzing naar het mysterie van de Drie-Ene God.

Niemand schijnt Hem op te merken. Toch beheerst Hij het totale gebeuren. Hij staat - letterlijk - achter zijn mensen. Zijn verborgen aanwezigheid bepaalt wat al de anderen op de afbeelding aan het doen zijn. Zo is Hij alom aanwezig. Ongemerkt.
Prachtige uitbeelding van wat wij geloven.

Is Hij ook zo in mijn leven aanwezig? Aan het werk? Staat Hij achter me? Is Hij degene die mijn doen en laten energie en geestkracht geeft?

[1038, handschriftilluminatie, Armeens. Armenië, Matenadaran. Dries van den Akker s.j./2014.04.15]

Verwijzingen
Matteus 28,04: Jaar A Paaswake
Markus 16,01-08: Jaar B Paaswake
Lukas 24,01-12: Jaar C Paaswake
Johannes 20,01-09: Jaar A+B+C+ Paaszondag

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties