× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
De ontmoeting (18e eeuw)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar heeft het verhaal van Jezus’ ontmoeting met Maria Magdalena in zijn eigen omgeving gesitueerd: het Bretagne van de 18e eeuw. Links Jezus, staande, in een hemels blauw gewaad. Rechts Maria op haar knieën, in een rode jurk, kleur van de aarde. Ze bevinden zich in een hof, aangeduid door een palissade op de achtergrond. Rechts daarvan de contouren van een gebouw, zoiets als een kerk. Links van Jezus een kapelletje, misschien wel de aanduiding van Jezus’ grafkamer.
Tussen die grafkamer en Jezus in: een eik in blad; er staat er nog één op de achtergrond vóór Jezus. Zo is Hij omringd door bomen die kracht en vruchtbaarheid uitstralen. Achter Maria zoiets als een granaatappelboompje. Op de voorgrond narcissen: het is lente.
Maria is in aanbidding voor Jezus neergevallen. Ze was wanhopig, toen ze ontdekte dat zijn lijk verdwenen was. Ze wilde het komen balsemen. Daar waren ze eergisteren, toen hij na een afschuwelijke terechtstelling begraven werd, niet aan toegekomen. De sabbat brak aan; geen tijd meer voor gehad.
Iemand sprak haar aan. Ze meende dat het de tuinman was. Om dat te onderstrepen heeft de kunstenaar Hem een schop in de hand en een hoed op het hoofd meegegeven: ’Vrouw, waarom huilt u?’ Vreemde vraag voor een tuinman. ‘Ze hebben mijn meester weggehaald, en nu weet ik niet waar ze hem hebben neergelegd.’ Toen noemde Hij haar bij haar naam, op de manier, zoals Hij dat alleen kon. Ze herkende Hem onmiddellijk: ‘Rabboeni!’, ‘Meestertje-mijn!’
Maria’s houding geeft weer, hoe zij enerzijds verbijsterd terugdeinst, het balsemvaasje heeft ze op de grond gezet. Anderzijds ziet ze met liefde naar Jezus op. Is hij het écht? Hij kijkt met genegenheid op haar neer.
Grappig, in het verhaal zegt Jezus tegen haar: ‘Houd mij niet vast.’ Maar op de afbeelding lijkt het veeleer Jezus die zijn hand naar haar uitstrekt, terwijl zij nog in het geheel geen aanstalten maakt om ook maar een vinger naar Hem uit te steken. Straks zal Jezus haar met een opdracht erop uit sturen. Nu nog niet. Nu is het nog de tijd van genieten; verwijlen. De tijd die Maria nodig heeft om het wonder tot zich te laten doordringen. Dat moment kan niet lang genoeg duren…

Op de achtergrond heeft de kunstenaar twee engeltjes afgebeeld: de een in het blauw van Jezus, de ander in het rood van Maria. Zij duiden erop dat wij getuigen zijn van een hemels mysterie. Van iets dat doorgaans eigenlijk voor het gewone mensenoog verborgen blijft. Maar nu - heel even - mogen we zien, hoe God met ons mensen, met mij omgaat.

Ik keer in mijzelf. Hoe vaak heeft Hij mij al opgezocht? Ik had Hem kunnen herkennen in degene die eerbiedig aan mijn verdriet tegemoet kwam. Die met mededogen naar mij vroeg: ‘Wat scheelt eraan?’ In degene die met zorg zijn of haar hand naar mij uitstrekte. Degene die mij noemde bij mijn naam, zoals niemand anders. Die mij niet voor zichzelf wilde hebben, maar mij aan mijzelf teruggaf. Een nieuw mens van mij maakte: een mens voor anderen. Zodat ik hun kon doorgeven wat genadig gegund was aan mij.

[18e eeuw, gipsreliëf. Frankrijk, Bretagne, St-Ségal, Chapelle St-Sébastien. Dries van den Akker s.j./2014.04.16]

Verwijzingen
Johannes 20,11-18: -
Paastijd 01e week di
Feest 22 juli 01e eeuw: Maria Magdalena

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties