× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Jezusí Hemelvaart (19e eeuw)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Op Hemelvaartsdag vieren de Christenen dat Jezus aan de andere kant van de dood bij God is opgenomen. God is onzienlijk. Omdat gelovigen in eerbied naar Hem opzien, veronderstellen zij dat Hij zich ergens boven hen bevindt; aan de andere kant van het uitspansel; in de hemel. Als Jezus naar Hem toegaat, stijgt Hij dus op naar God. Zo wordt dit geloofsgegeven dan ook vaak afgebeeld: een zwevende Jezus tussen hemel en aarde. Meestal reeds met zijn hoofd in de wolken; slechts zijn voeten zijn nog zichtbaar.
Een verrassend andere uitbeelding vinden we in de Brief aan de HebreeŽn. De schrijver heeft het beeld voor ogen van de tempel in Jeruzalem. Helemaal achterin bevond zich daar het zogeheten Heilige der Heiligen. Een voornamelijk lege ruimte, waarin opgesteld stonden: de ark van het verbond, met daarin de tafelen waar Gods Wet ingegraveerd was, een vaas met enige korrels manna, uit de woestijntijd, en tenslotte de staf van de eerste hogepriester Ašron.
Die ruimte, aan het oog onttrokken door een voorhangsel, was zo heilig dat alleen de hogepriester daar mocht komen: en dat slechts ťťn keer per jaar.
Welnu, de schrijver van de HebreeŽnbrief vergelijkt Jezusí gang naar God met het moment dat de hogepriester achter het voorhangsel verdwijnt in het Heilige der Heilige: ĎChristus is niet het heiligdom binnengegaan dat, door mensenhanden gemaakt, slechts een symbool is van het waarachtige heiligdom: Hij is de hemel zelf binnengegaan om daar nu voor ons bij God present te zijní (9,24).
Voor ons! Wat bedoelt de schrijver daarmee? Dat heeft hij al eerder uitgelegd. Waar Christus heen is gegaan, daar zullen wij Hem volgen. Hij is ons vooruitgegaan. Als teken van hoop. Aan wat Hem overkomt kunnen wij aflezen wat onze uiteindelijke bestemming is: ĎDe hoop is het veilige en vaste anker van onze ziel. Zij dringt door binnen het heiligdom, waar Jezus voor ons als voorloper is binnengegaaní (6,19-20). In ons hart (Ďonze zielí) weten we dat Jezus bij God is aangekomen. Onze hoop kan daar al komen. Als een anker. Dat roept het beeld op van bergbeklimmers die een anker omhoog werpen naar een bergrichel boven hen, zonder dat zij kunnen zien waar het houvast vindt. Maar als zij eraan rukken en trekken blijkt het houvast te hebben gevonden. Nu is het zaak langs het touw achter het anker aan naar boven te klimmen. Zo is het met Jezus die ons, mij is vooruitgegaan naar God in de hemel. Hem kan ik niet meer zien, maar Hij biedt mij houvast. Ik hoef Ďslechtsí langs het touw van de Heilige Geest (mijn verlangen naar Hem) op te klimmen om bij Hem uit te komen.
Omgekeerd zou je kunnen zeggen dat Jezus vanuit waar Hij nu is, mij naar zich toe trekt. Hoe? Door een soort heimweegevoel. Door mij het verlangen in te geven bij Hem te zijn. Tot zijn gezelschap te mogen behoren. Een goed mens te zijn, zoals Hij het was. En daar anderen in te doen delen. Hoe bad Ignatius van Loyola dat ook alweer? ĎDat ik Hem steeds beter mag leren kennen, steeds meer beminnen en van steeds meer nabij mag navolgenÖí; steeds dichterbij Hem mag komen.

Mij is geen afbeelding bekend van de gelijkenis met het anker, zoals beschreven in de Brief aan de HebreeŽn. Bijgaande afbeelding plaatst het anker weliswaar in de hemel, maar als ťťn van de drie goddelijke deugden (in kruisvorm!): Geloof (kelk+hostie), Hoop (anker) en Liefde (brandend hart), onder de hoede van de duif van de Heilige Geest tegen de achtergrond van de gouden zon van Gods heerlijkheid en een blauwe hemel.

[19e eeuw, glasschilderkunst. Frankrijk, Bretagne, Pontorson, Notre Dame. Dries van den Akker s.j./20140524]

Verwijzingen
Lukas 24,50-53: Jaar C Hemelvaart
Handelingen 01,06-11: Jaar A+B+C Hemelvaart
HebreeŽn 06,19-20 -
HebreeŽn 09,24: Jaar B 32e zo Door het Jaar
Door het Jaar 02e week di; 03e week ma

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties