× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Bonifatius van Fulda (ca 1900)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Hij is afkomstig uit Zuid-Engeland. Daar was hij in 672 geboren en heette aanvankelijk Winfried. Hij treedt in bij de benedictijnen van Nursling en brengt het daar tot leraar aan de kloosterschool. Hij is de veertig al gepasseerd, als hij besluit voor het ‘pelgrimschap’ te kiezen. Dat betekent dat hij zijn vaderland zal verlaten om er nooit meer terug te keren. Vanuit de gelovige overtuiging dat op deze aarde nergens je definitieve thuis te vinden is.
Rond 716 steekt hij dus over naar het vasteland en meldt zich bij Willibrord in Utrecht. Deze wijst hem Woerden aan als standplaats. Maar het wordt geen succes.
Na een jaar trekt hij verder naar de donkere wouden van Germanië, nu: Zuid-Duitsland. Daar was het geloof in Christus nog niet doorgedrongen. De kerk moest er van de grond af aan worden opgebouwd. Hij gaat rapport uitbrengen aan de paus in Rome. Hij vertrekt op een 14e mei, feestdag van de heilige Bonifatius van Tarsus. Vanaf dat moment noemt hij zich naar die heilige.
De paus wijdt hem tot bisschop en overlaadt hem met relieken, zodat hij kerken kan stichten. Zo staat Bonifatius aan de basis van de bisdommen Passau, Regensburg, Salzburg, Eichstätt, Würzburg en Erfurt. Hij correspondeert met een zusterklooster in Zuid-Engeland. Hij vraagt om liturgische gewaden, het afschrijven van heilige boeken, en… om een hartelijk woord. Want het leven dat hij leidt, is verre van gemakkelijk: "Ik vraag uwe liefde met de meest mogelijke aandrang voor mij te bidden tot onze God, de schepper van hemel en aarde. Ik wil u ook niet in het onzekere laten over de reden waarom ik dit vraag. U moet weten dat mijn pelgrimschap telkens opnieuw wordt belaagd door allerhande stormen: overal moeite, overal verdriet; van buiten strijd, van binnen vrees!"
Hij vraagt zelfs of er zusters durven over te komen om in dit verlaten gebied nieuwe kloosters te vestigen, steunpunten van christelijke cultuur. Zelf sticht hij een aantal mannenkloosters. In 754 gaat hij er met een groep priesters en monniken op uit om de Friezen te bekeren. Het hele gezelschap wordt vermoord. Volgens de overlevering zou Bonifatius hebben gepoogd zich met een evangelieboek te beschermen tegen de houwen van het zwaard.
Dat verklaart het zwaard op de afbeelding.

Het evangelie als bescherming. Waartegen beschermt mij het evangelie van Jezus?
Christenen voelen zich soms nog steeds pelgrims op deze wereld, ook al verlaten ze hun vaderland niet. Herken ik dat?

[ca 1900, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.06.02]

Verwijzingen
Feest 5 juni: Bonifatius van Fulda († 754)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties