× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Aloysius van Gonzaga (ca 1900)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar beeldt Aloysius af naast Agnes. Twee jeugdige heiligen. Patroonheiligen van de zuiverheid. Aloysius stierf op zijn drieëntwintigste.
Hij was de oudste zoon en erfgenaam van een Italiaanse hertog. Die zag zijn zoon al als zijn opvolger, nog rijker en machtiger dan hijzelf. Vader verwende zijn zoon.
Maar naarmate de jongen opgroeide zag hij hoe mensen zich verdrongen om bij zijn vader in het gevlei te komen. Hoe vrouwen probeerden bij hoger geplaatste mannen in bed te geraken. Hij zag het gekonkel en de verdachtmakerijen. Allemaal om zelf hoger op te komen. Hij gruwde ervan. Werd een stil jongetje dat zich graag terugtrok, liefst in de kapel. Dat was één van de weinige veilige plekken in huis. Daar durfde niemand je lastig te vallen.
Vader stuurde hem voor zijn verdere opleiding naar het hof van de beroemde hertog Francesco de’ Medici. Zo zou hij in aanraking komen met de groten der aarde. Maar daar was het allemaal nog erger dan thuis. Wel opkomen voor de christelijke idealen, maar intussen alleen maar denken aan je eigen voordeel.
Met jaloezie keek hij naar de hofpredikant, een pater jezuïet. Een van de weinigen die boven al dat gekonkel en geroddel stond. Zo wou Aloysius ook worden. Vader was woedend. Dit ging tegen al zijn toekomstverwachtingen in. Maar Aloysius was vastbesloten en uiteindelijk gaf zijn vader - met tegenzin - toestemming.
Aloysius was nog maar net aan zijn jezuïetenopleiding begonnen, toen in Rome de pest uitbrak. Hij ging langs de deuren om bij rijke mensen aalmoezen te vragen voor de zieken. En dát voor iemand van adellijke afkomst! Hij bracht de opbrengst naar de zieken; verzorgde ze en troostte ze. Zijn overste verbood het hem. Te veel besmettingsgevaar. Maar het was al te laat. Hij bleek besmet, werd ziek en stierf enkele maanden later.
De kunstenaar beeldt hem af als jezuïet in opleiding, in zwarte toog met een witte superplie er overheen. Het kruisbeeld in zijn handen duidt op zijn liefde voor Christus; de lelie op zijn zuiverheid.

Kijkend naar Aloysius vraag ik mij af of ik in het gedrag van de mensen om mij heen zuivere en onzuivere bedoelingen weet te onderscheiden. En of ikzelf trouw ben aan mijn eigen zuivere bedoelingen.

[ca 1900, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.06.02]

Verwijzingen
Feest 21 juni: Aloysius van Gonzaga († 1591)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties