× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Maria Magdalena (ca 1895)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Maria is afgebeeld met lange afhangende haren, doodshoofd en kruis, waar een boete-instrument aan is bevestigd.
Volgens de legende zou Maria na Jezus’ heengaan een leven van boete en inkeer hebben geleid. De afhangende haren symboliseren de strijd tegen de ijdelheid en de behaagzucht: zo werden de haren dus niet in een elegant kapsel gekruld. De doodskop moet de boeteling herinneren aan de vergankelijkheid van het leven. De gesel wordt gebruikt om de lusten van het lichaam ondergeschikt te maken aan gevoelens van liefde en opoffering. Het kruis duidt erop dat Jezus ons daarin is voorgegaan.
Opvallend, op andere afbeeldingen zien we Maria met de zalfpot. Die had ze bij zich gehad toen ze Jezus’ lijk wilde gaan balsemen. Zij hield zielsveel van Jezus. Hij had haar bevrijd uit de macht van het kwaad, en tot een vrouw van de ware liefde gemaakt. Dit was het laatste dat ze nog voor Hem kon doen. Maar het graf was leeg geweest. Ze was in tranen. Toen werd ze aangesproken door een man, de tuinman dacht ze. Hij noemde haar naam: ‘Maria!’ Alleen zoals Hij dat kon. Ze riep uit: ‘Meestertje-mijn!?’ Haar koosnaam voor Hem.
Hij gaf haar de opdracht naar de leerlingen te gaan en te zeggen dat Hij leefde en naar zijn Vader in de hemel terugkeerde. Zo werd zij de eerste apostel, de eerste die het evangelie verkondigde.

Maria’s verkondiging van het evangelie is gebaseerd op een ontmoeting met de verrezen Heer. Heb ik Hem als eens ontmoet? Haar ontmoeting was gebaseerd op het feit dat ze zielsveel van Hem hield. En ik?

[ca 1895, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.06.04]

Verwijzingen
Feest 22 juli: Maria Magdalena († 1e eeuw)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties