× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Titus Brandsma (ca 1990)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Hij kwam uit de omgeving van de Friese stad Bolsward. Eigenlijk heette hij Anno. Toen hij op zeventienjarige leeftijd intrad bij de karmelieten, kreeg hij de kloosternaam Titus, naar één van de leerlingen van Paulus. Hij is afgebeeld in karmelietenkledij. Na zijn opleiding werd hij docent filosofie aan de karmelietenopleiding in Oss. In 1923 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in de wijsbegeerte en mystiek aan de pas opgerichte Katholieke Universiteit van Nijmegen. Hij werkte o.a. mee aan de vertaling van de complete werken van de heilige Teresa van Avila.
Van het begin af aan waarschuwde hij tegen de verderfelijke mentaliteit van het nazisme. Zo was hij halverwege de jaren dertig van de 20e eeuw lid van het Comité van Waakzaamheid tegen het Nationaal-Socialisme, opgericht door wetenschappers en kunstenaars. Hij protesteerde tegen het verwijderen van joodse kinderen uit katholieke scholen. In 1941 schreef kardinaal de Jong een brief aan de katholieke kranten en tijdschriften, waarin hij verbood dat ze advertenties zouden opnemen van de N.S.B., de Nederlandse organisatie die sympathiseerde met de Nazi’s. Iedereen wist dat Titus Brandsma die brief voor de kardinaal geschreven had. Zie de krant die hij op de afbeelding in zijn hand houdt!
In de ogen van de Nazi’s was Pater Titus een gevaarlijke tegenstander. Ze arresteerden hem in januari 1942. Via de strafgevangenis in Scheveningen en kamp Amersfoort kwam hij uiteindelijk in het gevreesde concentratiekamp Dachau terecht. Voor zijn medegevangenen was hij een indrukwekkend voorbeeld van geduld, geloof en gebed. Daarop duidt de rozenkrans op de afbeelding.
Reeds na een paar maanden werd hij ziek en moest opgenomen worden in de ziekenafdeling. Kort daarna werd hem door de naziarts een dodelijke injectie toegediend.
Hij staat hier in de kerk afgebeeld naast Edith Stein († 1942; 09 augustus), een ander slachtoffer van het naziregime. Twee geloofsgetuigen in een tijd van vervolging, terreur en angst.

En ik? Hoe sterk is mijn geloof? Durf ik er liefdevol van getuigen?
Iets om te vragen in mijn gebed?

[ca 1990, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.06.04]

Verwijzingen
Feest 27 juli: Titus Brandsma († 1942)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties