× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Alfonsus de Liguori (ca 1900)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Alfonsus is afgebeeld als enigszins in zichzelf gekeerde bisschop, met staf en mijter. In de linkerhand een boek, met de rechter maakt hij het gebaar van zegen en onderricht.
Hij is afkomstig uit Napels. Daar staat hij al op zijn twintigste bekend als een bekwaam en betrouwbaar advocaat. Na afloop van een proces ontdekt hij, dat hij het onrecht verdedigd heeft. Zo gebrekkig en onvolmaakt was blijkbaar het menselijke kennen en weten.
Hij besluit priester te worden. Ontvangt de priesterwijding op zijn dertigste. Onmiddellijk gaat hij preken voor het volk. Het is zijn ideaal om eenvoudige, ongeschoolde mensen het evangelie bij te brengen. Vandaar dat hij in de taal van het volk preekt met zeer begrijpelijke woorden.
Niet iedereen waardeert wat Alfonsus doet. Hij ondervindt veel tegenstand van zijn vader, van de koning en enige tijd ook van de paus. Maar intussen sluiten anderen zich bij hem aan, en geleidelijkaan groeit deze beweging uit tot een nieuwe congregatie van religieuzen: de Redemptoristen. Zij leefden in uiterste eenvoud, voelden zich aangetrokken tot de gewone mensen en brachten grote predikanten voort.
Hijzelf schrijft meer dan honderd boeken. Beroemd is zijn boek 'De Heerlijkheid van Maria'. Een samenvatting van Maria's rol in de kerk tot dat moment. Hij toont er Maria als doorgeefster, middelares van alle genadegaven.
Uiteindelijk wordt hij bisschop van het plaatsje Agatha de' Goti.
In de laatste tien twintig jaren van zijn leven gaat zijn gezondheid almaar achteruit. Hij heeft overal pijn, groeit krom van de jicht, wordt doof en zo goed als blind, terwijl ook zijn verstand ernstig achteruitgaat. Maar zijn allerergste beproeving is wel dat hij in ongenade valt bij de paus en dat er in zijn religieuze congregatie een scheuring ontstaat.
Op zulke momenten van zwaarmoedigheid laat hij zich graag voorlezen uit zijn eigen boek over Maria; daar knapt hij prompt van op.
Hij is 91, als hij sterft.
De kunstenaar legt geen nadruk op al de pijn die hij heeft moeten verduren. Terecht?

Voor Alfonsus is Maria een grote inspiratie. Voor mij ook? En zo niet, wat is het in onze geloofsschat waar ik het meeste inspiratie vind?

[ca 1900, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.06.04]

Verwijzingen
Feest 1 augustus: Alfonsus de Liguori ( 1787)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties