× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Dominicus de Guzmán (ca 1900)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Dominicus is de stichter van de naar hem genoemde dominicaner orde, ook predikheren genaamd. Vandaar dat dominicanen de letters O.P. achter hun naam schrijven: ‘Ordinis Praedicatorum’ (= van de Orde der Predikheren). In de tweede helft van de 12e en begin 13e eeuw kwamen in Zuid-Frankrijk ketterse stromingen op. Zij leefden sober en waren daardoor voor de gewone mensen veel geloofwaardiger dan de vaak in weelde levende priesters. Er was een religieuze beweging nodig die minstens zo sober leefde en theologisch terdege onderlegd was, zodat de gelovigen zouden worden bevestigd in de juiste leer. Dat werden de dominicanen.
Dominicus is hier afgebeeld met de kruinschering van een monnik en gekleed in een lang wit habijt, met daarover heen een lichtblauwe openvallende mantel. Eigenlijk zou die zwart moeten zijn: kleur van de gestrengheid. Misschien verwijst de blauwe kleur in zijn geval naar Maria. In een visioen overhandigde zij hem de rozenkrans; hij heeft hem in zijn linkerhand. De heilige Maagd sprak de wens uit dat zijn orde het rozenkransgebed zou bevorderen. In de rechterhand heeft hij een lelie, symbool van de zuiverheid: in doen en laten alleen gericht op Gods eer.
Boven zijn hoofd is een ster zichtbaar. Men vertelt dat er tijdens zijn geboorte een ster op zijn voorhoofd verscheen. Beeldspraak die ook wij kennen: ‘A star is born!’

Kijkend naar Dominicus zou ik een (tientje van de) rozenkrans kunnen bidden. Als intentie zou ik kunnen vragen dat wij gelovigen de juiste leer aanhouden, en ons niet op dwaalsporen laten brengen, al zijn ze soms nog zo logisch of aantrekkelijk.

[ca 1900, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.06.07]

Verwijzingen
Feest 8 augustus: Dominicus de Guzmán († 1221)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties