× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Edith Stein, kloosternaam Teresia Benedicta a Cruce   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Edith Stein was van joodse afkomst. Daarop duidt de Schriftrol die zij op de afbeelding in haar armen heeft. In haar studentenjaren noemde zij zich atheïst. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, in 1917, sneuvelde een bevriende filosoof. Zij werd gevraagd zijn nalatenschap te ordenen. Zij vreesde de ontmoeting met de jonge weduwe: wat zou zij aan moeten met zo’n huilerige vrouw? Maar de weduwe was helemaal niet huilerig. Integendeel, als gelovig christen vond zij haar kracht in het kruis van Christus. Sindsdien verdiepte Edith zich steeds meer in de persoon en de leer van Christus. Uiteindelijk liet zij zich dopen. Dat stuitte op onbegrip bij haar moeder die praktiserend Jodin was. Nadat zij samen een preek van de rabbijn hadden bijgewoond, had moeder gevraagd: ‘Dat was toch mooi?’ ‘Zo lang je niet beter weet…,’ was Ediths antwoord geweest.
Ze trad in bij de Karmelietessen van Keulen. Als kloosternaam koos ze Teresia Benedicta a Cruce (‘Theresia, gezegend door het Kruis’, door de kunstenaar fijngevoelig in beeld gebracht!). Ze was ontzettend onhandig in de huishouding, tot vermaak van haar medezusters. Er viel altijd wel iets kapot. Ze brak zelfs haar been bij het vegen van de gang. Ze kreeg toestemming boeken te schrijven.
Tegen het eind van de jaren dertig werd de vijandigheid van de nazi’s tegen de Joden steeds dreigender. Hoewel van godsdienst veranderd verklaarde Edith zich solidair met haar volk. Ze werd overgeplaatst naar de Karmel te Echt, net over de grens in Nederland. In 1940 volgde de Duitse bezetting. De Nederlandse bisschoppen namen openlijk stelling tegen de Jodendeportaties. Toen begonnen de nazi’s ook de katholiek geworden Joden op te pakken. Eén van hen was Zuster Teresia. Te midden van de paniek en de chaos in het doorgangskamp van Amersfoort was zij één van de weinigen die haar kalmte bewaarde. Zij hielp verloren lopende kindertjes en hield de boel op orde. Ineens kon ze wel waar ze met haar onbeholpenheid in het klooster zo veel meewarigheid had opgeroepen.
Een week later werd ze op transport gezet. Ze stierf in de gaskamers van Auschwitz.
Zij staat hier in de kerk afgebeeld naast Titus Brandsma († 1942; 27 juli), een ander slachtoffer van het naziregime. Twee geloofsgetuigen in een tijd van vervolging, terreur en angst.

Kijkend naar haar afbeelding vraag ik mij af hoeveel tegenstand ik ontmoet in mijn geloof.; hoe mijn houding is daartegenover en waar ik mijn standvastigheid vandaan haal.
Let op de grond waarop zij staat. Er is prikkeldraad te zien. Waarom heeft de kunstenaar voor dat groen gekozen, denk je?

[ca 1990, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.06.07]

Verwijzingen
Feest 9 augustus: Edith Stein, kloosternaam Teresia Benedicta a Cruce († 1942)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties