× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Lodewijk de Heilige (ca 1900)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Toen Lodewijk elf jaar was, werd hij officieel koning van Frankrijk. Zo lang hij niet de volwassen leeftijd had bereikt, nam zijn moeder, Blanca van Castilië, als regentes, zijn plaats in. Op zijn twintigste huwde hij met de zes jaar jongere Margareta van de Provence. Ze kregen elf kinderen. Het was een goed huwelijk, al is er sprake van onderlinge meningsverschillen, bijvoorbeeld, omdat Lodewijk weigerde rijke kleren te dragen. Ook zorgde de bemoeizucht van zijn jaloerse moeder herhaaldelijk voor spanning.
Lodewijk regeerde met wijsheid en rechtvaardigheid. Hij bestreed allerlei maatschappelijke en kerkelijke mistoestanden en bevorderde de wetenschap. Hij staat aan de basis van de Sorbonne, de universiteit van Parijs. Hij stichtte veel hospitalen en ziekenhuizen, waar hij soms in eigen persoon bij de verpleging kwam helpen. Net als Elisabeth van Thüringen (naast hem afgebeeld) trad hij toe tot de Derde Orde van Sint-Franciscus. Dat hield in dat hij zich in zijn privéleven liet leiden door de leefregel van de franciscanen. Zo nodigde hij herhaaldelijk arme mensen bij zich aan tafel. Daarmee bracht hij zijn adellijke tafelgenoten in grote verlegenheid; die stelden immers prijs op deftige manieren.
Hij nam deel aan de zesde kruistocht (1248-1250). De bedoeling was het Heilig Land terug te veroveren dat door de Muzelmannen was bezet. Hij werd gevangen genomen en pas vrijgelaten na betaling van een gigantisch losgeld. Op de terugtocht nam hij een kostbare relikwie mee, die hij uit handen van koning Boudewijn van Constantinopel had mogen ontvangen: de doornenkroon van Christus. Om deze een waardige verering te kunnen geven liet hij bij wijze van reliekschrijn in Parijs de Sainte Chapelle bouwen, nog steeds beroemd vanwege haar 13e-eeuwse gebrandschilderde glasvensters.
Rond 1270 ondernam hij nog een tweede kruistocht. Deze had niet de bedoeling het Heilig Land te veroveren, maar richtte zich op de islamitische landen in Noord-Afrika. Tijdens deze onderneming stierf hij aan de pest, ergens in de omgeving van Tunis.
Op de afbeelding draagt hij in zijn rechter hand een scepter als teken van zijn koningschap. Links heeft hij de doornenkroon van Christus.

Ik stel mij voor dat ik zelf koning van mijn land zou zijn. Welke maatregelen zou ik nemen om de rechtvaardigheid te bevorderen?
Maar ik ben de koning niet. Wat doe ik nu in mijn concrete leven om de rechtvaardigheid te bevorderen?

[ca 1900, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.06.22]

Verwijzingen
Feest 25 augustus: Lodewijk de Heilige († 1270)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties