× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Bernardus van Clairvaux (ca 1900)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Bernardus is afgebeeld in het witte habijt van de cisterciënzers. Deze kloosterorde kwam op in de middeleeuwen. De benedictijner orde bestond toen al meer dan vijfhonderd jaar. Vele abdijen waren rijke grootgrondbezitters geworden. De cisterciënzers wilden terug naar de eenvoud van het begin. De eenvoud van Jezus zelf.
Hoewel Hij zich Gods Zoon mocht noemen, was Hij mens geworden. Bernardus mediteerde veel over de vraag wat dat voor Jezus betekend moet hebben. En als mens had Hij veel moeten lijden. Vandaar dat Bernardus is afgebeeld met lijdensattributen van Jezus: onder de linkerarm: de stam van het kruis en een gesel; onder de rechterarm: de lans waarmee Jezus doorstoken is en de doornenkroon.
Tegelijk had Bernardus grote devotie voor Maria. Zij was door God uitgekozen om Jezus’ moeder te worden. Zij had Hem grootgebracht. In zijn gebed verlangde hij ernaar dat hij zich mocht voeden met Maria’s moedermelk. In de hoop dat hij uit zou groeien tot een mens zoals Jezus was geweest. Op de tekstrol die naar beneden hangt, staat dan ook een regel uit het Latijnse Marialied ‘Salve Regina’ (= Gegroet Koningin):
‘O clemens, o pia,
o dulcis virgo Maria.’
[O zachte, o vrome
o zoete maagd Maria]

Kijkend naar Bernardus vraag ik mij af, waarin ik het meeste op Jezus zou willen lijken. Daar maak ik mijn gebed van.

[ca 1900, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.06.22]

Verwijzingen
Feest 20 augustus: Bernardus van Clairvaux († 1153)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties