× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Vincentius a Paolo, toevlucht van hulpbehoevenden (ca 1900)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Halverwege de zeventiende eeuw was Frankrijk op vele fronten in oorlog. Dat bracht voor de gewone mensen veel ellende met zich mee. Mensen waren de wanhoop nabij. Al vroeg in zijn priesterlijke loopbaan leerde Vincentius de ware armoede kennen, zowel materieel als geestelijk. Hij besloot zich het lot van de armen aan te trekken. In de maand augustus van 1617 stichtte hij zijn eerste Broederschap van de Liefde ('Confrérie de la Charité').
Dat kwam zo. Toen hij eens op het punt stond aan de mis te beginnen, kwam een dame hem zeggen dat ze even buiten het dorp een zieke had bezocht. Daarbij was gebleken dat die mensen straatarm waren. Ze vreesde voor het leven van die zieke, omdat de mensen van dat huis daar eenvoudig niets te eten hadden. Pater Vincentius was zo onder de indruk dat hij er in zijn preek op terugkwam. Die middag besloot hij zelf een kijkje te gaan nemen bij die zieke. Tot zijn verbazing kwam hij allerlei mensen tegen die uit de tegenovergestelde richting kwamen. Het bleek dat vele mensen eten en drinken naar die arme zieke en zijn gezin hadden gebracht: zoveel dat ze het niet opkonden en dat het eten nu stond te bederven! Hij bedacht hoe die goedwillende dorpelingen waren als schapen zonder herder en besloot de hulpverlening te organiseren in een Broederschap van Liefde…
In 1649 wendde Vincentius zich voor de zoveelste keer tot de grote politieke leiders, nu tot koningin Anna van Oostenrijk en haar minister-president om te pleiten voor vrede. In 1651 organiseerde hij grote hulpcampagnes in de Noord-Franse gebieden van Picardië, Champagne en Ile-de-France, die alle ernstig onder de oorlog te lijden hadden gehad.
Hij stierf in 1660. Reeds tijdens zijn leven waren zijn erbarmen en betrokkenheid bij het lot van wezen, zieke kinderen, gevallen vrouwen, armen, blinden en geesteszieken legendarisch. Hij organiseerde liefdadigheidswerk, stichtte weeshuizen en zette in Parijs grote gaarkeukens op. Bij dat alles bleef hij een man van grote eenvoud.

Hoe en in hoeverre gaan vluchtelingen, arme en hulpbehoevende mensen mij ter harte?

[ca 1900, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.06.22]

Verwijzingen
Feest 27 september: Vincentius a Paolo († 1660)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties