× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Aartsengel MichaŽl (ca 1895): 29 september   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De naam ĎMicha-Žlí betekent: ĎWie is als God?í Net als alle engelen wordt MichaŽl afgebeeld met twee reusachtige vleugels. Het woord Ďengelí is afgeleid van het Griekse woord Ďangelosí: betekent boodschapper. In de voorstelling van de gelovigen zijn zij het die Gods boodschappen doorsturen naar de mensen, en de gebeden van de mensen doorsturen naar God.
Hij heeft in de rechterhand een zwaard in de vorm van een vlam. Dat heeft te maken met het verhaal van de Zondeval, zoals dat verteld wordt in het 3e hoofdstuk van het eerste Bijbelboek, het zogeheten boek Genesis. Toen Adam en Eva tot zonde waren vervallen, werden ze uit het paradijs verdreven. Vervolgens plaatste God een engel met een vlammend zwaard aan de ingang. Vanouds neemt men aan dat MichaŽl die engel was.
In de linkerhand heeft hij een weegschaal. Gelovigen veronderstelden dat MichaŽl de poortwachter was bij het paradijs. Hij had dus ook de opdracht te onderzoeken of een overledene toegelaten kon worden. Hij woog dus de goede daden tegen de kwade daden af. Hij was de zogeheten Ďzielenwegerí.
Onder zijn rechtervoet ontwaren we een monsterkop; en achter hem kronkelt een slang. In het laatste boek van de Bijbel, het boek van de Openbaring (of Apokalyps) wordt verteld dat ooit boze engelen in opstand kwamen tegen God. Zij wilden de plaats van God innemen; zij wilden niet dat naastenliefde, barmhartigheid en vergevingsgezindheid het allerhoogste waren. Zij zagen daar liever strijd, eigenbelang, onderdrukking en overheersing.
De goede engelen stonden onder leiding van MichaŽl. Zij hebben die strijd gewonnen. Vandaar dat MichaŽl heet: ĎWie is als God?í Wie kan Hem evenaren?
Dat het goede uiteindelijk het kwaad overwint, is een geloofsuitspraak. Vaak zie je daar immers in je omgeving nog bitter weinig van.

Herken ik dat het kwade vaak sterker lŪjkt dan het goede?
Geloof ik dat het goede uiteindelijk het laatste woord zal hebben en dat het kwaad te niet zal worden gedaan? En zo ja, zie ik dan mogelijkheden om in de praktijk ook te laten zien dat ik dat geloof?

[ca 1895, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.06.29]

Verwijzingen
Feest 29 september: Aartsengel MichaŽl

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties