× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Aartsengel GabriŽl (ca 1895)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Op afbeeldingen is een engel herkenbaar aan zijn vleugels. Of dat in het echt ook zo is? Engelen brengen boodschappen over: van God naar de mensen en van de mensen naar God. Omdat gelovigen zich God voorstellen hoog boven hen Ďin de hemelí heb je vleugels nodigÖ Vandaar.
GabriŽl behoort tot de zeven aartsengelen. In het Oudtestamentische Bijbelboek Tobit (2,15) wordt verteld hoe de jonge Tobit op zijn levensweg wordt vergezeld door een reisgenoot die zich aan het eind van het verhaal openbaart als de aartsengel RafaŽl: ďIk ben RafaŽl, een van de zeven engelen die in de nabijheid van de troon van de Heer verkeren.Ē
Drie van hen worden in de bijbel met name genoemd: MichaŽl, GabriŽlen RafaŽl. De vier anderen zijn ons bekend via buitenbijbelse bronnen: UriŽl, BerachiŽl, JehudiŽl en ShealtiŽl.

Lukas vertelt dat GabriŽl naar de priester Zacharias ging. Deze deed juist dienst in de temel van Jeruzalem. Hij beloofde hem een zoon, terwijl hij en zijn vrouw Elisabet hoogbejaard waren. Ze hadden er al niet meer op gerekend. Maar tochÖ!
Zes maanden later ging GabriŽl naar een meisje in het dorpje Nazaret, Maria. De tekstband op de afbeelding toont de woorden die hij uitsprak: ĎAve Maria gratiaÖí Dat is de Latijnse vertaling van de woorden, waarmee hij Maria de blijde boodschap (Ďevangelieí) ging brengen: ĎWees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u.í Zij schrok van dat woord en vroeg zich af, wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: ĎVrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.í Maria echter sprak tot de engel: ĎHoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?í Hierop gaf de engel haar ten antwoord: ĎDe heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet, dat zelfs Elisabet, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk.í (Let op de vinger van GabriŽls rechterhand!) Nu zei Maria: ĎZie, ik ben het dienstmeisje van de Heer; laat Hij met mij doen zoals Hij wil.í En de engel ging van haar heen.

Kijkend naar GabriŽl vraag ik mij af, of ik iets heb van een engel. Breng ik noden van mensen voor God? Of breng ik boodschappen van Gods goedheid over aan mensen?

[ca 1895, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.06.29]

Verwijzingen
Feest 29 sptember: Aartsengel GabriŽl

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties