× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Gerardus Majella geneest (ca 1900)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Van Gerardus wordt verteld dat hij tijdens zijn leven wonderbare genezingen verrichtte. We zien een nog jonge Gerardus, gekleed in zwart kloostergewaad. Hij ligt geknield op de plavuizen vloer en houdt de linker hand van de zieke vast. Een jongen nog. Naar zijn kleding te oordelen een boerenknecht. Hij is lijkbleek en ligt in zwijm met zijn hoofd op de schoot van de man achter hem. Zijn vader? Ook hij ligt geknield. Hij kijkt vol verdriet en wanhoop op naar Gerardus. Boven hem een vrouw met gevouwen handen. Zij kijkt vol zorg neer op de jongen. Ook de blik van de man achter Gerardus is gericht op wat er met de zieke jongen gebeurt. Hij is rijk gekleed. Maar die rijkdom helpt hem niets. Dat gebaart zijn linkerhand.
Prachtig hoe de kunstenaar een diagonaal heeft aangebracht in de blikrichting van de man rechtsboven, via de blikrichting van Gerardus naar de zieke jongen. En ook hoe in het linker gedeelte van de afbeelding moeder, vader en zoon boven elkaar oprijzen.
Straks zal de jongen opstaan. Maar dat heeft de kunstenaar niet afgebeeld. Hoewel dat heel spectaculair zou zijn geweest. De kunstenaar heeft ervoor gekozen het medeleven, de barmhartigheid van Gerardus in beeld te brengen.
Zo is hij een afspiegeling van Jezus, van wie ook verteld wordt dat hij vol medelijden en zachtmoedigheid was, vele zieken genas en hen persoonlijk de handen oplegde (Lukas 4,4). Of zelfs een dode jongen weer ten leven wekte en teruggaf aan zijn moeder (Lukas 7,1-10).

Kijkend naar Gerardus vraag ik mij af, of ik ooit een man of vrouw van barmhartigheid en medeleven ben tegengekomen. En of er momenten in mijn leven waren waarop ikzelf wellicht zo iemand was.

[ca 1900, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.06.29]

Verwijzingen
Feest 16 oktober: Gerardus Majella ( 1755)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties