× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Tobit en Tobias (ca 1900)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

In dit raam staan naast elkaar: links de oude Tobit, rechts de jonge Tobias: vader en zoon.
De oude Tobit draagt een baard en heeft een banderol in de hand met de tekst: ‘Tobias ex tribu Nephtali’ (= ‘Tobit uit de stam Naftali’).
Zijn verhaal neemt ons mee naar de Ballingschap van het volk Israël, ruim zevenhonderd jaar vóór Christus. Tien van de twaalf stammen waren veroverd en door de Assyriërs meegevoerd in Ballingschap. En daar zaten ze nu, als slaven in een ver, vreemd land met andere gebruiken, met een totaal andere godsdienst.
In Assyrië hadden ze niet één, maar vele goden. Alles wat sterker en machtiger was dan de mens, werd als god beschouwd: de zon, maan en sterren; de vruchtbaarheid en de voorspoed; de oorlog en de dood; de wilde dieren en het weer. Allemaal goden die je te vriend moest houden. Waaraan je offers moest brengen; anders liep het verkeerd af met de mensengemeenschap waar je deel van uitmaakte. In die wereld was geen plaats voor de ene God van Israël. Trouwens, wat stelde die God voor? Die had blijkbaar niet kunnen verhinderen dat zijn mensen de oorlog hadden verloren en nu als machteloze slaven in dienst waren van de vijand. Zielig voor de mensen die Hem als god hadden.
In die wereld had Tobit besloten toch zijn God, JHWH, te blijven dienen; te leven naar zijn Tien Geboden. Al werd hij erom bespot. Al was het lastig om vol te houden.
Zo begroef hij doden, waar de Assyriërs die soms achteloos lieten liggen. Maar door de aanraking met een dode was Tobit onrein. Dan mocht hij niet onder de mensen komen; moest hij buiten slapen. Onder het afdak van een schuur. Zo kwam het dat er een keer vogelpoep in zijn oog kwam. Dat maakte hem blind.
Zijn omgeving reageerde zoals je kon verwachten: ‘Zie je nou wel, dat die God van jou niks voorstelt!? We snappen niet dat je nog in Hem gelooft.’
Tobit wordt arm, want hij kan niet meer werken. Zijn vrouw gaat uit werken. Wordt uitbetaald met een bokje. Als Tobit het hoort mekkeren, denkt hij dat ze het gestolen heeft… Zij verwijt hem dat hij wel aan de buitenkant de geboden naleeft, maar dat hij van binnen iemand is die kwaad denkt van de ander.
Arme Tobit.
In het verhaal over Tobias staat te lezen hoe dit verhaal verder gaat…
De kunstenaar loopt op het verhaal vooruit. Hij beeldt Tobit af met open ogen. Een gouden stralenkrans om zijn hoofd.

Kijkend naar Tobit vraag ik mij af, hoe vaak ik bespot word om mijn geloof. Hoe vaak mijn geloof op de proef wordt gesteld, omdat God inderdaad ver weg, of zelfs afwezig lijkt. Hoe het ongelovigen soms voor de wind gaat, en gelovigen in de hoek zitten waar de klappen vallen en meewarig worden aangekeken.
En wat dat dan met mij en mijn geloofsleven doet.

Verwijzingen
Feest 2 november: Tobias van Ninevé († 5e eeuw vóór Christus)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties