× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Martinus van Tours (1895)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Martinus is afgebeeld als bisschop: met mijter en staf. In de krul van de staf een eikenblad, symbool van vruchtbaarheid en kracht. Hij heeft dan ook onvermoeibaar het evangelie gepreekt in het zuidwesten van het huidige Frankrijk. Vandaar dat de kunstenaar hem het evangelieboek in de rechterhand geeft. Ten overvloede duidt de wijsvinger van de linkerhand op dat boek. Hij was de eerste bisschop die zijn bisdom in parochies onderverdeelde. Hij trok er op uit om de mensen op te zoeken in de meest afgelegen dorpjes en gehuchten. Tot op hoge leeftijd. Hij was over de tachtig, toen hij tijdens een visitatiereis door zijn bisdom, ernstig ziek werd. Hij bevond zich in het plaatsje Candes op een kleine vijftig kilometer van zijn bisschopstad Tours. Hij was op, en verlangde ernaar te sterven. Maar zijn priesters en diakens smeekten hem hen niet te verlaten. Zo was zijn laatste gebed: ‘Als het moet Heer, ga ik het karwei niet uit de weg (non recuso laborem).’

Opvallend is de doek over de hand die het evangelieboek vasthoudt. Teken van eerbied. Maar die doek kan ook verwijzen naar een moment aan het begin van zijn gelovige leven. Hij was toen zelfs nog niet gedoopt; had nog maar pas gehoord over Jezus. Hij diende als soldaat in de buurt van de Franse stad Amiens. Het was een bitter koude winter. In de stadspoort zat een verkleumde bedelaar met nauwelijks kleren aan zijn lijf. Maar Martinus had al wat hij bezat onderweg al weggegeven aan de armen. Hij trok zijn soldatenmantel uit en sneed die met één houw van zijn zwaard in tweeën. Eén deel gaf hij aan de bedelaar; het andere stuk sloeg hij zelf weer om. De nacht daarop droomde Martinus. Hij zag Christus, nogal vreemd aangekleed. Die droeg namelijk die halve mantel van de bedelaar van die middag. En Christus zei tegen de hemelbewoners rondom Hem: ‘Zien jullie Martinus? Hij is nog maar pas geloofsleerling. En hij weet al: wat je doet voor de minste mensen: dat doe je eigenlijk aan Mij.’

‘Ik ga het karwei niet uit de weg’, is Martinus’ lijfspreuk geworden. Is die ook op mij van toepassing. Of welke lijfspreuk zou ik kiezen?

[ca 1895, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.08.20]

Verwijzingen
Feest 11 november: Martinus van Tours († 397)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties