× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Matthias Apostel (1895)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Matthias is afgebeeld met een baard, teken van wijsheid. In zijn linkerhand draagt hij het evangelieboek dat hij als apostel heeft verkondigd. In zijn rechter: een bijl, het werktuig waarmee hij omwille van het evangelie de marteldood heeft ondergaan.
Hij is gekleed in een lichtblauw ondergewaad, kleur van de hemel, en een groene mantel, kleur van de hoop, met paarse voering, kleur van de bezinning. Hij staat op blote voeten, in de kunst het symbool van het volgen van Jezus.
Over Matthias horen we voor het eerst in de Handelingen van de Apostelen. Jezus is teruggekeerd naar de Vader in de hemel. Nu staan de leerlingen voor de opgave zijn opdracht over te nemen. En van hen, Judas, heeft Jezus verraden en vervolgens zelfmoord gepleegd. Het eerste wat ze doen is een opvolger voor hem aanwijzen. De kandidaten moeten aan zeer bepaalde voorwaarden voldoen. Petrus, die de leiding neemt, formuleert het als volgt:
"Dus moet n van de mannen die tot ons gezelschap behoorden gedurende de tijd dat de Heer onder ons verkeerde, te beginnen bij het doopsel van Johannes tot de dag waarop Hij van ons werd weggenomen, met ons een getuige worden van zijn verrijzenis."
Men stelde er twee voor: Josef, ook Barsabbas geheten, bijgenaamd Justus (= de rechtvaardige), en Matthias. Toen baden zij als volgt: "Gij Heer, die aller harten kent, wijs degene aan die Gij van deze twee hebt uitverkoren om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en apostelambt, waaraan Judas ontrouw werd om heen te gaan naar zijn eigen plaats."
Toen liet men hen loten en het lot viel op Matthias. Hij werd toegevoegd aan de groep van de elf apostelen.'
[Handelingen der Apostelen 01,21-26]

Voor zover wij weten is hij de enige in de kerkgeschiedenis die door het lot is aangewezen. Dat kwam, aldus de traditie, omdat de Heilige Geest nog niet op de apostelen was neergedaald. Dat wordt immers verteld in het volgende hoofdstuk van de Handelingen. Na Pinksteren worden kerkelijke ambtsdragers uitgekozen door benoeming.

Kijkend naar Matthias vraag ik mij af voor welke taak ik de aangewezen man ben, het lot uit de loterij, al of niet binnen de geloofsgemeenschap.

[ca 1895, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.08.20]

Verwijzingen
Feest 14 mei: Matthias Apostel ( 100)
Handelingen 01,21-26; Jaar B 07e zo Pasen

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties