× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Catharina van AlexandriŽ (1900)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Volgens de overlevering was zij een kroonprinses die zich vooral bezig hield met filosofie en wetenschap. Haar onderdanen vonden dat zij een passende echtgenoot moest zoeken. Daar stelde zij hoge eisen aan. Toen een kluizenaar haar een afbeelding van Christus liet zien, wou zij Hem als levenspartner. Zij ontving geloofsonderricht en liet zich dopen. In een droomvisioen werd zij door het kind Jezus ontvangen en stak Hij een verlovingsring aan haar vinger.
Een plaatselijke heidense heerser kwam vragen naar haar hand, maar zij wees hem af. Dat was zijn eer te na. Hij huurde de vijftig beste filosofen in om haar ervan te overtuigen dat de Romeinse goden beter waren dan die vage partner van haar. Het omgekeerde gebeurde. Zij overtuigde de filosofen van Christusí waarheid, en zij bekeerden zich tot Christus. Tot woede van de heerser. Hij liet ze alle vijftig ombrengen. Hij begon Catharina te dreigen met straffen en martelingen, als ze niet toegaf. Dat deed ze niet. Hij liet haar op een schoepenrad binden. Maar op haar gebed brak het houten rad krakend uit elkaar.
Vandaar dat Catharina wordt afgebeeld met een wiel of rad in de hand. En met een zwaard, het instrument waarmee ze tenslotte door die heerser zelf ter dood werd gebracht.
Catharina was verloofd met Christus.

Symbolische aanduiding van haar band met Christus of beter: van Christusí band met haar. Hoe zou ik mijn band met Christus, of liever: Christusí band met mij weergeven?

[ca 1900, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.08.20]

Verwijzingen
Feest 25 november: Catharina van AlexandriŽ (Ü 310)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties