× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Sint Jozef, Werkman (1895)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Sint Jozef staat hier afgebeeld met een winkelhaak, een timmermanswerktuig. Volgens de evangelies was dat zijn beroep. Hij is dan ook de patroonheilige van beroepsgroepen die daarmee verband houden: aannemers en ingenieurs, meubelmakers en schrijnwerkers. In 1955 gaf Paus Pius XII hem naast zijn eigenlijke feestdag (19 maart) een aparte feestdag op de heiligenkalender als Sint Jozef Werkman: 1 mei. Dat is de dag dat in de socialistische en communistische landen de Dag van de Arbeid wordt gevierd.

Uit de eerste eeuwen zijn talloze zogeheten apocriefe evangeliën bekend. Verhalen over Jezus die de geloofsgemeenschap als ‘niet-authentiek’ beschouwt: niet geïnspireerd door de Heilige Geest. Ze vertellen ons vooral hoe de gelovigen die deze verhalen vertelden, tegen Jezus aankeken. Zo bestaat er een zogeheten ‘Arabisch Evangelie van de Verlosser’. Het werd vermoedelijk geschreven halverwege de 5e eeuw. Hierin lezen we dat Jozef weliswaar timmerman was, maar dat hij het eigenlijk niet zo goed kon!

‘Jozef nu ging de hele stad rond, en nam de Heer Jezus mee als de mensen hem vroegen om een deur, een melkvat, rustbank of kist te komen maken. Overal ging de Heer Jezus met hem mee. Telkens als Jozef iets van zijn handwerk met een el of een duimbreedte langer of korter, smaller of breder moest maken, strekte de Heer Jezus zijn hand ernaar uit. Had Hij dat eenmaal gedaan, dan was het precies zoals Jozef het gewild had. Hij hoefde er met eigen vaardigheid niet meer aan te pas te komen. Jozef was immers niet zo bekwaam in het timmervak.
Zo ontbood hem op een dag de koning van Jeruzalem met de opdracht: ‘Jozef, ik wil dat je voor mij een verheven zetel maakt; hij moet de maten hebben van de plek waar ik altijd resideer.’ Jozef ging meteen aan het werk. Het duurde twee jaar. Maar toen hij de zetel aanbracht op de daarvoor bestemde plek, bemerkte hij dat hij links en rechts twee duim te kort was. Toen de koning dat zag, werd hij woedend. Van angst kreeg Jozef geen hap meer door de keel en ’s nachts sliep hij niet. De Heer Jezus vroeg hem waarover hij zo inzat. Hij zei: ‘Omdat ik in één klap alles kwijt ben, wat ik in twee jaar heb opgebouwd.’ Toen zei de Heer Jezus: ‘Vrees niet; houd moed. Als u de ene kant van de zetel vastpakt, neem ik hem aan de andere kant. We zullen zien wat we er aan kunnen doen.’ Jozef deed het, en allebei trokken ze aan hun kant. Zo kreeg de zetel alsnog de maten die hij hebben moest. Toen de omstanders zagen wat er gebeurd was, prezen ze God…’

De bedoeling van de schrijver lijkt me duidelijk. Hij (of zij?) legt er de nadruk op dat ons mensenwerk pas tot voltooiing komt, als we er Jezus bij betrekken.
Ik ga bij mezelf na hoe ik Jezus betrek bij mijn werkzaamheden.
En of ook ik uit ervaring kan zeggen dat mijn werk pas goed is, als ik dat doe onder zijn inspiratie.

[ca 1895, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.08.21]

Verwijzingen
Feest 1 mei: Sint Jozef, Werkman († ca 30 na Chr)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties