× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Ziekenzalving (1900)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

In de doopkapel van de Sint-Jacobuskerk te Den Haag is op een schijnraam een afbeelding aangebracht van de ziekenzalving. Zo zijn begin (doop) en einde (laatste sacramenten) van ons leven gemarkeerd door sacramenten. Zij duiden erop dat God bij alles wat ons overkomt aanwezig is.
We zien een zieke op bed. Op de voorgrond ligt iemand geknield in gebed. Achter het bed staat een priester die gebeden verricht uit een boek. Met zijn hand maakt hij het gebaar van de zegen. Wat dat gebed uitricht wordt hier zichtbaar gemaakt, hoewel dat in het gewone leven voor onze ogen doorgaans niet te zien is. Daar zijn wij aangewezen op geloven. Dat het om een onzienlijk geloofsgeheim gaat, wordt door de kunstenaar nog eens aangeduid door het opgebonden gordijn op de achtergrond: even mogen wij getuige zijn van wat eigenlijk verborgen gaat achter het voorhangsel van het geloof.
De zieke heeft zijn hoofd enigszins opgeheven en strekt zijn armen uit naar Maria die het Kind Jezus op de arm houdt en toont aan de zieke. Dat het hier om een hemelse verschijning gaat, wordt benadrukt door de wolken waarop de verschijning plaats vindt.
Sterven heeft voor de nabestaanden vaak iets verdrietigs. Menselijkerwijs gesproken is het een afscheid voorgoed. Maar hier wordt iets anders verteld. Gelovig gesproken is sterven ook een moment van hoop en vervulling. Wie sterft wordt bij God opgenomen.
Dat geloven we van Jezus: zijn hemelvaart wordt verteld in de Bijbel. We geloven het van Maria: van oudsher nemen de gelovigen aan dat zij met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen. Precies die twee worden hier dan ook afgebeeld. Zo mogen we het ook geloven van ieder die overlijdt.

Ik keer in mijzelf en denk aan degenen die mij ontvallen zijn. En bid dat ieder van hen heeft mogen ontvangen wat hier is afgebeeld.

[ca 1900, pseudoschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.09.13]

Verwijzingen
Jacobus 05,14: Door het jaar 07e week za (even)
Johannes 14,01-06: Jaar A + B + C Witte Donderdag (avondmis)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties