× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Over gebed (ca 1985)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Bidden is het gezelschap van Jezus zoeken. En andere dingen even laten voor wat ze zijn.

Johannes vertelt in zijn evangelie over een intiem moment dat Jezus in gebed is. In het bijzijn van zijn leerlingen. Aan het Laatste Avondmaal. De kunstenaar toont ons Jezus aan het hoofd van de tafel. Vijf leerlingen om hem heen. Er behoorden er twaalf te zitten. Zo gezien is er ook nog wel plaats voor mij. Ik schuif stilletjes aan. We hebben allen de ogen gesloten; de handen in gebed geheven; hier en daar raken die handen elkaar heel lichtjes. We luisteren naar het gebed van Jezus. Hij bidt voor ons, voor mij: Vader, ik bid voor hen

U hebt ze mij gegeven. Hij ziet zijn leerlingen - elk van ons - als een geschenk uit de hemel. Ik? Wij? Een geschenk uit de hemel? U hebt ze mij gegeven. Ik neem de tijd om dat even tot me te laten doordringen. En ik kijk eens om mij heen naar de mensen van wie ik weet dat zij leerlingen van Jezus zijn, en dus ook hier mee aanzitten. Jezus ziet ook hen als een geschenk uit de hemel.

Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid ik... Nee, allicht. Die wereld is precies op dit moment bezig zijn ondergang voor te bereiden. Hij wt het. Judas is even tevoren de nacht in gegaan om hem te verraden. Hij wt het. Dreiging is overal om hem heen. Verbluffend eigenlijk. Zijn laatste uur heeft geslagen. En hij, Jezus, zit hier doodleuk in alle rust te bidden. Voor ons. Om stil van te worden. Opvallend: de dreiging van de wereld heeft de kunstenaar niet afgebeeld. Integendeel. Het samenzijn wordt omkranst door een groeisel. Duidt op vruchtbaarheid en bescherming. Voel ik dat zo, als ik in een kerkgebouw, of op een andere plek met medechristenen bijeen ben? Ik luister naar Jezus: Ik bid voor hen, hier, op dit moment, opdat zij mijn vreugde volkomen in zich zouden hebben. Vreugde!? Terwijl je weet wat er in de buitenwereld aan de gang is?

Zij zijn niet uit de wereld, zoals ik niet uit de wereld ben. Nee, de bron van Jezus ligt bij de Vader. Kind van God. Helemaal aan het begin van zijn evangelie schreef Johannes (01,12-13): Allen die hem, Jezus, ontvangen, is het vermogen gegeven kinderen van God te worden. Die zijn niet op de biologische manier, maar uit God geboren. Wij, mensen van Jezus, ontlenen onze inspiratie niet aan de manier zoals de wereld denkt en doet. God zelf is onze bron. Misschien dat daar dat brood en die beker op duiden op tafel tussen ons in. Niet uit de wereld, bidt Jezus, zoals ikzelf niet uit de wereld ben.

Ik vraag niet dat u hen uit de wereld optilt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zoals u mij de wereld in hebt gezonden, zo zend ik hen op mijn beurt de wereld in.

In ons gebed, ons samenzijn met Jezus, doen wij krachten op om hierna de buitenwereld in te stappen. En daar - te midden van dreiging, te midden van al die andere keuzes en redeneringen die opgeld doen - het geluid van Jezus te laten horen. Met vreugde in het hart. Geschenk uit de hemel te zijn Wat zou dat voor mij, in de wereld waar ik sta, concreet betekenen?

[ca 1985, Zenz, relif. Belgi, Brugge, Sint-Godelieveabdij. Dries van den Akker s.j./2015.05.11]

Verwijzingen
Johannes 17,09-19: Jaar B 7e zondag Pasen
Door het jaar 07 week Pasen woe
Johannes 01,12-13: Kersttijd 01 jan.

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties