× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
Menukaart
Hoofdgerechten
Meditaties via de kalender
... Keuze via de liturgische kalender
... Informatie over liturgische kalender
Meditaties rond versen uit het oude testament
... Pentateuch  Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium
... Vroege profeten  Josua, Rechters, Samuel, Koningen
... Grote profeten  Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Baruch, EzechiŽl, DaniŽl
... Twaalf kleine profeten  Hosea, JoŽl, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi
... Geschriften  Psalmen, Job, Spreuken, Prediker, Hooglied, Ruth, Ezra, Nehemia, Tobit, Judith, Ester, Kronieken, Wijsheid, Sirach, MakkabeeŽn
Meditaties rond versen uit het nieuwe testament
... Matteus
... Markus
... Lukas
... Johannes
... Handelingen van de apostelen
... Brieven
... Openbaring van Johannes
Meditaties rond heiligen
Meditaties rond versieringen in vier kerken
... Notre Dame de la Houssaye, Pontivy, Frankrijk
... Jacobuskerk, Den Haag
... Oude Kerk, Delft
... Willibrorduskerk, Vierakker (Gelderland)
Anders...
... Via volgnummer
... Via titel meditatie

Bijgerechten
Twee manieren om te kijken naar een kunstwerk
Voorbereiding op een meditatie
Ordening meditaties op deze website
Leeswijzer van deze website
Auteurs en afbeeldingen
Aantal bezoeken aan website
Contact

© beeldmeditaties.nl

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties