× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
Auto | Oude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
Welkom!

8 U zoekt een beeldmeditatie bij een bepaalde heilige... bijvoorbeeld Ignatius van Loyola.

De oranje regel met vette blauwe letters is het hoofdmenu.
Kies daar: 'Heiligen'.
Dat levert een lijst met de namen van heiligen.
Type in het zoekveld 'Igna'
De lijst wordt nu beperkt tot 'Ignatius van Loyola'.
Kies die naam...Zoekt u een beeldmeditatie:
• die elke dag anders is...
• over een passage uit de bijbel...
• over een bepaalde heilige...
• over versieringen in 4 verschillende kerken...
Of:
• Een leeswijzer voor deze website...

© A.W. Gerritsen

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties