× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
Auto | Oude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
Vroegste en laatste mogelijkheid van liturgische data

Het kerkelijk jaar begint met de Advent die samenhangt met Kerstmis. Vóór Kerstmis (steeds op 25 december!) vallen de vier zondagen van de Advent, ook als Kerstmis op zondag valt. Hierdoor valt de eerste zondag van de Advent in de periode van 27 november tot en met 3 december.

Mensen die in de vorige eeuw geboren werden nemen vaak aan dat de lente op 21 maart begint. In deze eeuw begint de lente echter niet meer op 21 maart; dat was in deze eeuw alleen in 2003, 2007 en 2011. In de komende jaren van deze eeuw start de lente bijna steeds op 20 maart. In 2044 en 2048 start de lente zelfs al op 19 maart. Pas aan het begin van de 22e eeuw begint de lente weer op 21 maart.

Pasen wordt gevierd op de zondag ná de eerste volle maan in de lente (óók als de volle maan op 21 maart valt). Hoewel het begin van de lente zelfs op 19 maart kan vallen wordt voor het kerkelijke Pasen steeds 21 maart als het begin van de lente gehanteerd. Daardoor valt Pasen in de westelijke kerken in de periode van 22 maart tot en met 25 april. De laatste zondag van het kerkelijk jaar is Christus Koning; het is steeds de 34e zondag Door het jaar en valt in de periode van 20 tot en met 26 november.

Verder geldt:
 1. Heilige Familie wordt gevierd op de zondag onder het octaaf van kerst, MAAR bij een jaar zonder zondag in de periode 26 t/m 31 dec op 30 december.
  Maria Moeder Gods wordt steeds op 1 januari gevierd.
 2. Openbaring van de Heer / Driekoningen is de eerste zondag van het jaar ná 1 januari.
 3. Doop van de Heer is de eerste zondag na Driekoningen, MAAR als Maria Moeder Gods op een zondag valt (en Driekoningen op de zondag erna) dan wordt de Doop van de Heer op de maandag meteen na Driekoningen gevierd.
  Valt Maria Moeder Gods op een zondag dan is Driekoningen de 1e zondag Door het jaar.
  Valt Maria Moeder Gods NIET op zondag dan is Doop van de Heer de 1e zondag Door het jaar.
 4. De 9e zondag Door het jaar kan zowel voor als ná Pasen vallen.
 5. Terugtellend van Pasen op z'n laatst 7 maart (van Kerst doortellend op z'n laatst 12 maart vervalt dus).
 6. Van Pasen doortellend op z'n vroegst 31 mei (van Christus Koning terugtellend 29 mei vervalt dus).
 7. Uit de tabel volgt dat voor de zondagen na Sacramentsdag geldt dat de vroegste en laatste datum bepaald worden door de vroegste en laatste datum van Christus Koning. Een uitzondering daarop is de 9e zondag Door het jaar. De vroegste datum daarvan (althans ná Pasen) wordt bepaald door de vroegste datum van Pasen.

Een en ander is in een tabel uitgewerkt en als .pdf bestand in te zien en op te halen.

© A.W. Gerritsen

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties