× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
Auto | Oude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
Sint Willibrordus
Vierakker, Achterhoek

In de ramen van het priesterkoor is het Onze Vader afgebeeld. Zeven beden verdeeld over zeven ramen. Elke bede is voorzien van een grote afbeelding boven en een kleine beneden. De grote ontleend aan een tafereel uit het Nieuwe Testament, de kleine één uit het Oude. Vanuit de idee dat - achteraf gezien - de teksten van het Oude Testament die van het Nieuwe in het verborgene al bevatten en aankondigen.

1Geheiligd worde Uw Naam
2Laat toekomen Uw Rijk
3Uw wil geschiede op aarde zooals in den hemel
4Geef ons heden ons dagelijks brood
5En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven aan ons schuldenaren
6En leid ons niet in bekoring
7Maar verlos ons van den kwade

In de ramen van het schip is het Wees-Gegroet-gebed afgebeeld. Acht beden verdeeld over acht ramen, drie links en rechts en één in de achterwand links en rechts van de ingang. Elke bede is voorzien van een grote afbeelding boven en een kleine beneden. De grote ontleend aan een tafereel uit het Nieuwe Testament, de kleine één uit het Oude. Vanuit de idee dat - achteraf gezien - de teksten van het Oude Testament die van het Nieuwe in het verborgene al bevatten en aankondigen.

8Wees gegroet Maria
9Vol van genade
10De Heer is met u
11Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
12En gezegend is de vrucht uwes lichaams
13Heilige Maria, Moeder Gods
14Bid voor ons zondaars, nu
15Bid voor ons in het uur van onzen dood

© A.W. Gerritsen

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties