× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Schepping

Boven de bogen in de zuidwand van de kerk bevindt zich het Scheppingsraam.
Het heeft raamnummer 13 in de Oude Kerk.


Het raam laat zich lezen van boven naar beneden.

. De scheppende hand van God
   [Prediker 2,24]

. De vier winden en de vogels
   [Ezechiël 37,9] [Genesis 1,20]

. Landdieren, Adam en Eva en vruchtdragende gewassen
   [Genesis 3,1-7]

. De vier waterstromen, de waterdieren en -planten
   [Genesis 2,10-14] [Genesis 1,20]

. De eerste beroepen
   [Genesis 4,17.22]De scheppende hand van God

Deze wordt omgeven door gouden zonnestralen.
De hand is geopend naar mij, de kijker, toe.
Zij wijst naar alles wat beneden haar is afgebeeld, alsof alles uit die hand voortkomt.

Het beste voor de mens is nog:
eten en drinken en genieten van wat hij met veel zwoegen bereikt heeft. Want ook dat, zo begreep ik, komt uit de hand van God.

[Prediker 2,24]


De vier winden en de vogels

De winden worden voorgesteld als gevleugelde wezens die een kruik vasthouden, waaruit een stroom van lucht voortkomt.
Van links naar rechts: Zephyr, Eurus, Notus en Aquilo,
respectievelijk: westen-, oosten-, zuiden- en noordenwind.

Dit zegt God, de HEER:
‘Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas…’

[Ezechiël 37,9]

Onder de winden: de vogels.
Alsof ze opgeschrikt zijn door de winden, en door hun werveling opvliegen.

God zei: ‘Boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’
[Genesis 1,20]


Landdieren, Adam en Eva en vruchtdragende gewassen

In hun midden staan de man en de vrouw, Adam en Eva.
Opvallend genoeg is het mensenpaar niet afgebeeld in paradijselijke staat, naakt zonder zich voor elkaar te schamen. Zij plukken een vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Hoewel hun dat verboden was. De gevolgen ervan zijn al zichtbaar: hun naaktheid is bedekt. Bij Adam met vijgenbladeren; bij Eva met golven van haar gouden haren. Boven hun hoofd slingert de slang zich door de boom.

Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten, ‘antwoordde de vrouw, ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’
‘Jullie zullen helemaal niet sterven,‘ zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’
De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.

[Genesis 3,1-7]


De vier waterstromen, de waterdieren en -planten

De waterstromen wworden voorgesteld als menselijke wezens die een kruik dragen waaruit water tevoorschijn komt.
Van links naar rechts:
Pison, Gihon, Tigris en Euphrates.

Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen.>
Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen,
het land waar goud gevonden wordt.
De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen.
De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië.
De vierde ten slotte is de Eufraat.

[Genesis 2,10-14]

In het water daaronder krioelen de waterdieren en -planten.

God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens…’
[Genesis 1,20]De eerste beroepen

Helemaal onderaan zes mannen die als smeden werken in een smederij. Zijn zij een verwijzing naar de eerste beroepen waarover gesproken wordt?

Kaïn was een stad aan het bouwen.
Een verre nakomeling, Tubal-Kaïn,
was smid en werd stamvader van allen
die brons en ijzer bewerken.

[Genesis 4,17.22]


© A. van den Akker s.j.

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties