× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Christus, koning van het heelal

Naast het raam van de Schepping bevindt zich - boven de bogen in de zuidwand van de kerk - het raam van Christus, koning over de tijden en het heelal.
Het heeft raamnummer 15 in de Oude Kerk en draagt daar de titel ‘Schepping van de tijden’.


. Centrum: Christus als koning van het heelal, die de totale tijd omvat
   [Openbaring (of Apokalyps) 1,8]

. Te midden van: de twaalf tekens van de dierenriem

. Boven: zon en maan boven
   [Genesis 1,14-18]

. Onder: De vier levenstijdperken van de mensChristus Koning van tijd en eeuwigheid

Christus wordt afgebeeld tegen de achtergrond van een nachtelijk blauwe hemel, waaraan veel sterren te twinkelen staan. Zijn aparte plaats wordt benadrukt door een mandala, die dezelfde dieprode kleur heeft als de zon boven. De mandala is afgezet met blauw-groen-witte bies, die waarschijnlijk naar water verwijst.
Christus zetelt op een wolk; zijn linkervoet rust op een voetenbank. Het opengeslagen boek in zijn linkerhand rust op zijn linker knie en toont ons de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet, de alfa en de omega: die letters symboliseren het begin en het einde van de tijden en duiden erop dat Christus van begin tot eind alles omvat.
Rond Hem wervelt een spreukband, waarop de Bijbeltekst die daarover spreekt. Zij is ontleend aan het laatste Bijbelboek en luidt: ‘Ik ben de Alpha en Omega. Ik ben die is, die was en die komen zal.’
[Openbaring (of Apokalyps) 1,8]Dag en nacht

Helemaal boven in, mooi ingepast, in de tracering van het raammetselwerk: de zon en de maan.
De zon: stralend en gloeiend als een rode karbonkel; de maan als een zilverkleurige sikkel die de zwarte bol van de planeet omvat houdt.
Ze herinneren aan het scheppings-verhaal, zoals verteld in het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Genesis:


God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis.
En God zag dat het goed was.’

[Genesis 1,14-18]Dierenriem (in het raam tussen zon, maan en Christus Koning)

De tekens van de dierenriem zijn afgebeeld in hun traditionele volgorde, dus beginnend bij de lente.

Linksboven:
ram (21 maart - 20 april), violet van kleur.

Rechtsboven:
stier (21 april - 21 mei), lichter blauw dan de nachtelijke hemel.

In het midden daaronder:
tweelingen (22 mei - 21 juni), als Romeinse krijgers, met een schild en gehuld in een gouden harnas; de één gewapend met een zwaard, de ander met een lans.

Links van de tweelingen:
kreeft (22 juni - 22 juli), diep paars.

Rechts van de tweelingen:
leeuw (23 juli - 23 augustus), in oranje tinten.

Onder de leeuw:
maagd (24 augustus - 22 september), in geel gewaad met een lelie in de hand, symbool van maagdelijkheid; in de rechterhand een toorts, symbool van de zomerhitte.Dierenriem (in het raam onder Christus Koning)

Links onder Christus:
weegschaal (23 september - 22 oktober), in lichtblauwe kleuren.

Rechts onder Christus:
schorpioen (23 oktober - 21 november), in paars-bruine kleur.

Midden onder Christus:
boogschutter (22 november - 21 december), afgebeeld als een centaur, man met het lijf van een paard; hij heeft een goudkleurige pijl-en-boog.

Beneden links:
steenbok (22 december - 20 januari), met het achterlijf van een vis, in watergroene kleur;

Beneden rechts:
waterman (21 januari - 19 februari), aangeduid door een man die water uit een kruik stort; hij is gekleed in een donkerblauwe kiel en broek.

Beneden midden:
vissen (20 februari - 20 maart), in doorzichtig zilvergroene kleur, met elkaar verbonden door een touw dat van de bek van de een loopt naar de bek van de ander.De vier levenstijdperken van de mens

Op de onderste strook: de vier levenstijdperken van de mens, mooi van elkaar onderscheiden door de bakstenen venstertraceringen.
Links de kindertijd, uitgebeeld door een jonge moeder met twee kinderen: op haar schoot staat een in rood geklede kleuter, door de moeder nog stevig vastgehouden; het in een blauw jurkje geklede zusje heeft die beschermende hand niet meer nodig. Achter hen is jong lentegroen zichtbaar.
Daarnaast de tijd van de volgroeide jongen. Aan zijn voeten de dingen die hij leert: boeken en een driehoek, symbolen van talen en wiskunde. Hij begint belangstelling te krijgen voor de wijde wereld, aangeduid door de globe die hij in zijn handen houdt en waar zijn moeder iets op aanwijst. Haar rechterhand ligt losjes op zijn linker schouder, alsof ze hem haar zegen geeft om de wijde wereld in te gaan. Op de achtergrond nog altijd groene bomen en struiken in vol blad.
Tweede van rechts een volwassen man met een zeis. Hij is gekleed in een blauwe kiel met rode halsdoek in een knoop. Het door hem geoogste graan heeft hij in een bussel onder zijn rechterarm. Aan zijn rechtervoet is nog juist een kuip met appels te zien. Zijn gezichtsuitdrukking vertoont een vermoeide trek. Op de achtergrond de bruingele kleuren van de naderende herfst.
Helemaal rechts een oude man met kalend hoofd, die met twee kleinkinderen speelt; twee jongetjes, de één in geel met een spade, de ander - in rood - is met iets bezig op de grond. Op de achtergrond kale winterse bomen en struiken die hun blad verloren hebben.

*

De twee naast elkaar geplaatste ramen Schepping (raamnummer 13) en Christus, koning van het heelal (raamnummer 14) omvatten dus heel de Bijbel, de gehele heilsgeschiedenis: vanaf de schepping van de wereld tot de aanstelling van Christus als Koning over de tijden en het heelal.

© A. van den Akker s.j.

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties