× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Mozes slaat water uit de rots

...plaats van het raam in de kerk...
Het heeft raamnummer 2 in de Oude Kerk.
In het midden torent de rots hoog boven de mensen uit. Links staat Mozes, in een wit ondergewaad en een rood bovenkleed. Uit zijn hoofd komen twee gouden stralen tevoorschijn. Die voorstellingswijze gaat terug op de Latijnse vertaling van Exodus 34,29 die op de Griekse tekst van de Septuagint was gebaseerd. Toen Mozes de berg afdaalde met de twee stenen tafelen straalde zijn gezicht. In het Grieks staat daar ‘dedoxastai’, afgeleid van ‘doxa’: heerlijkheid of macht. De Latijnse Vulgaatvertaling kiest daar voor macht en vertaalt ‘cornutus’, met hoorns. Dat waren symbolen die macht en gezag aanduidden. Sindsdien zijn die hoorns een vast attribuut, soms aangeduid als stralen of knobbels. Met zijn staf slaat hij op de rots. Er ontspringen drie stromen water. Aan de andere kant Aäron, gekleed in een groen ondergewaad en een bruinig bovenkleed. Hij is de priester; achter hem stijgt dan ook rook op van een offeraltaar. Met zijn rechterhand wijst hij naar het wonder van het water. Rond en vóór hen, en meer op de achtergrond staan de mensen van het Godsvolk. Er zijn kinderen, zieken en dieren. Ze doen zich te goed aan het water dat uit zijn onverwachte plek op hen toekomt. Symbool van Gods genadevolle aanwezigheid.

De HEER antwoordde Mozes: ‘Ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uit stromen, zodat het volk te drinken heeft.’ Mozes deed dit, in het bijzijn van de oudsten van Israël.
[Exodus 17,5-6]

De HEER zei tegen Mozes: ‘Neem de staf en roep met je broer Aäron de Israëlieten bijeen. In hun bijzijn moeten jullie de rots daar bevelen water te geven. Jullie zullen water voor hen uit de rots laten komen, en mensen en vee te drinken geven.’ Mozes nam de staf uit het heiligdom, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij en Aäron lieten iedereen bij de rots samenkomen. ‘Luister, opstandig volk, ‘zei Mozes, ‘zullen wij voor u uit deze rots water laten stromen?’ Hij hief zijn hand op, sloeg tweemaal met zijn staf op de rots, en het water stroomde eruit, zodat iedereen te drinken had, en ook het vee.
[Numeri 20,7-11]

© A. van den Akker s.j.

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties