× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Bid voor ons, zondaars,   hele raam

De Nieuwtestamentische afbeelding
Rechts zit Jezus, herkenbaar aan zijn kruisnimbus, met zijn rode ondergewaad en witte mantel. Hij maakt een zegengebaar over zes kruiken die aan zijn voeten staan en door een dienaar worden volgegoten met water. Links staat zijn moeder Maria in haar blauwe ondergewaad en witte mantel met gouden bies. Met de linkerhand wijst zij op Jezus; de rechterhand eerbiedig op de borst. Op de achtergrond een tafel met feestelijke spijzen, waaraan een echtpaar met aan weerszijden een gast. Voor de man staat een kelk. Ook de gast rechts heeft een kelk in de hand; hij houdt hem blijkbaar klaar om volgeschonken te worden. Achter het gezelschap nog een tafeldienaar.

Waarom deze afbeelding bij deze bede uit het Wees Gegroet?
Deze afbeelding is een illustratie bij het verhaal over de bruiloft te Kana (Johannes 2,1-12): ‘Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot Hem: “Ze hebben geen wijn.” Jezus zei tot haar: “Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.” Zijn moeder sprak tot de bedienden: “Doet maar wat Hij u zeggen zal.” Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van twee of drie metreten (= elk zo’n honderd(!) liter). Jezus zei hun: “Doet die kruiken vol water.” Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei Hij hun: “Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester.” Dat deden ze, en zodra de tafelmeester het water proefde dat in wijn veranderd was (hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel), riep hij de bruidegom en zei hem: “Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.” Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid.’

De leerlingen zijn op de afbeelding niet te zien. De kunstenaar zoomt in op het thema dat hij wil belichten: Jezus’ moeder Maria. Zo juist heeft ze voor het bruidspaar gebeden: “Ze hebben geen wijn.” Jezus antwoordt afstandelijk: “Mijn uur is nog niet gekomen.” Met andere woorden: “Het komt niet aan u toe, moeder het heilsgebeuren op gang te brengen, maar aan de Vader.” Maria heeft Hem blijkbaar goed verstaan: “Doet maar wat Hij u zeggen zal.”
Prachtige illustratie bij de bede: ‘Bid voor ons zondaars nu…’

De Oudtestamentische afbeelding
Rechts een koning op zijn troon met kroon op het hoofd en scepter in de linkerhand. Hij draagt dezelfde kleding als Jezus boven. Met zijn rechterhand maakt hij een gebaar van goedgunstigheid in de richting van de vrouw tegenover hem. Te oordelen naar de kroon op haar hoofd is zij de koningin. Niettemin ligt zij voor hem op de knieën. Zij draagt dezelfde kleding als Maria. De banderol maakt duidelijk dat het hier een illustratie betreft van Esther 7,3. De joodse vrouw Esther is koningin geworden. Nu heeft zij te horen gekregen dat de eerste minister heeft besloten alle joden uit te roeien. Esther komt smeken om het behoud van haar volk: “Als ik genade heb gevonden in uw ogen, koning, en als het de koning zo behaagt, laat dan aan mij mijn leven gegeven worden: dat is mijn verlangen, en ook mijn volk - dat is mijn verzoek. Want ik en mijn volk, wij zijn verkocht om verdelgd, gedood en uitgeroeid te worden…” De koning zal het vernietigingsdecreet van de joden ongedaan maken en zijn eerste minister straffen.
Hier wordt Esther dus weergegeven als een voorafschaduwing van Maria die voor ons bidt.

© beeldmeditaties.nl

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties