× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Geef ons heden ons dagelijks brood

De Nieuwtestamentische afbeelding
De kunstenaar heeft het raamvlak weer verdeeld over twee helften. Links Jezus met twee apostelen; rechts de menigte waarvan allen de blik op Jezus gericht houden. Op de voorgrond een jongen, gekleed in hemels blauw jak met gouden bies, die in geknielde houding een mandje aanbiedt met twee vissen erin. Mooi, dat die aangeboden mand precies in het raamvlak terecht is gekomen waar Jezus is afgebeeld, terwijl de aanbieder zelf zich in het andere gedeelte bevindt. Jezus heeft een brood in de linkerhand; met de rechter maakt Hij het zegengebaar over het brood, de blik gericht naar de hemel ten teken dat Hij een gebed uitspreekt.
We kijken naar een afbeelding van de broodvermenigvuldiging. Dat verhaal wordt twee keer verteld door Matteus en Markus, en door Lukas en Johannes elk één keer. Toch weten we zeker dat hier het verhaal van Johannes is afgebeeld (06,01-15), omdat hij de enige is die vertelt dat er een jongen was met vijf gerstebroden en twee vissen. De vijf broden zijn door de kunstenaar teruggebracht tot één broodje.

Waarom deze afbeelding bij deze bede uit het Onze Vader?
Volkomen duidelijk, waarom deze afbeelding is gekozen als illustratie bij de bede uit het Onze Vader: 'Geef ons heden ons dagelijks brood.' Straks zal Jezus de broden en de vissen doorgeven aan zijn leerlingen met opdracht om de mensen te eten te geven. Die vijf broden en twee vissen zullen voldoende zijn om er de vijfduizend mee te voeden. Sterker, ze houden meer over dan waarmee ze begonnen: twaalf manden met brokken.

De Oudtestamentische afbeelding
Op de afbeelding zien we de profeet Elia. Hij verblijft bij de beek Kerit. In het Land heerst hongersnood, maar de profeet wordt elke dag gevoed door raven die hem brood komen brengen (1 Koningen 17,1-6).
Deze afbeelding is van Joep Nicolas, 1960, uit de Oude Kerk te Delft. Dus niet uit Vierakker, omdat het raam daar verborgen gaat achter hoofdaltaar.

© beeldmeditaties.nl

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties